Podziel się:

Komisja Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego ma jutro formalnie przyjąć wkład Parlamentu w przegląd polityki handlowej UE. Socjaliści i Demokraci prowadzą kampanię na rzecz bardziej postępowej i przyszłościowej polityki handlowej UE, zgodnej z Zielonym Ładem oraz z prawami pracowniczymi i prawami człowieka. Aby urzeczywistnić cele klimatyczne, należytą staranność przedsiębiorstw i prawa pracowników, należy wzmocnić egzekwowanie przepisów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju, uwzględniając również mechanizmy oparte na sankcjach - twierdzi Grupa S&D.

Eurodeputowany Bernd Lange, autor parlamentarnego sprawozdania w tej sprawie i przewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego, powiedział:

- Konieczna jest rewizja naszej polityki handlowej, zwłaszcza obecnie, kiedy pandemia Covid-19 ujawniła jej niedociągnięcia i wynikające z nich luki. Aby nakierować Komisję Europejską we właściwym kierunku, przedstawiliśmy postępowe wytyczne dotyczące polityki handlowej, która nie powinna koncentrować się wyłącznie na wyzwaniach przeszłości, ale być nakierowana na teraźniejszość i przyszłość. Musimy dopilnować, aby UE działała w zrównoważony, odporny i asertywny sposób.

Eurodeputowana Kathleen Van Brempt, rzeczniczka Grupy S&D ds. handlu, powiedziała:

- Pandemia Covid-19 jest tylko najnowszym z serii dramatycznych kryzysów dotykających nasze społeczeństwa, takich jak kryzys klimatyczny czy rosnące nierówności. Coraz więcej osób zgadza się, że musimy zmienić sposób, w jaki pracujemy, produkujemy i konsumujemy, a także sposób, w jaki uprawiamy handel. Nasze priorytety jako Socjalistów i Demokratów w zakresie zmiany tej polityki są jasne. Wraz z przyjęciem Zielonego Ładu jako Europejczycy zgodziliśmy się, że chcemy żyć w zrównoważonym, sprzyjającym włączeniu społecznemu, uczciwym i sprawiedliwym społecznie świecie, a także uzgodniliśmy drogę, która pozwoli nam to osiągnąć. Priorytety te muszą również znaleźć odzwierciedlenie w naszej polityce handlowej oraz we wszystkich przyszłych umowach handlowych. Aby zapewnić cele klimatyczne i prawa pracownicze, przepisy dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju muszą stać się wykonalne, a także objąć mechanizmy oparte na sankcjach. Wzywamy Komisję i ministrów do stawienia czoła dzisiejszym bezprecedensowym wyzwaniom w odważny i innowacyjny sposób oraz do przekształcenia polityki handlowej UE w narzędzie budowy dobrej przyszłości.

Uwaga dla wydawcy

W dniu 16 czerwca 2020 roku Komisja Europejska rozpoczęła gruntowny przegląd polityki handlowej UE. Przegląd ten został przesunięty na 2021 rok ze względu na wpływ pandemii Covid-19 na handel. Oczekuje się, że Komisja przyjmie komunikat w sprawie tego przeglądu do grudnia 2020 roku. Ministrowie handlu omawiają ten przegląd podczas swojego dzisiejszego posiedzenia. Sprawozdanie Przegląd polityki handlowej UE stanowi wkład Parlamentu Europejskiego w ten proces.

Zaangażowani europosłowie

VAN BREMPT Kathleen

VAN BREMPT Kathleen

Head of delegation
Koordynator
Belgia
LANGE Bernd

LANGE Bernd

Członek
Niemcy

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Bernd Lange: Nowe przepisy w zakresie eksportu produktów podwójnego zastosowania to przełom w zakresie praw człowieka w ramach handlu

Komunikat prasowy

Dzięki Grupie S&D Parlament uzależnia przystąpienie do jakichkolwiek rozmów w sprawie umowy inwestycyjnej między UE a Chinami od zniesienia chińskich sankcji wobec eurodeputowanych

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Dzięki mechanizmowi dostosowywania cen na granicach UE z uwzględnieniem emisji CO2 UE mówi stop dla nieuczciwej i antyklimatycznej zewnętrznej konkurencji