Podziel się:

Parlament Europejski w Strasburgu głosował dzisiaj za przyjęciem umowy o wolnym handlu z Wietnamem. Grupa S&D przewodziła w Parlamencie Europejskim dążeniom do uzyskania ważnych gwarancji w dziedzinie praw pracowniczych i zrównoważonego rozwoju ze strony wietnamskiego rządu.

Bernd Lange, przewodniczący Komisji Handlu PE i rzecznik Grupy S&D ds. umowy handlowej z Wietnamem, powiedział:

- Wszyscy mamy smartfony, ubrania lub trampki, wyprodukowane w Wietnamie. Naszą ambicją jest ustanowienie przepisów, które zagwarantują, że podczas produkcji tych towarów ani środowisko, ani prawa pracowników nie zostaną naruszone, a handel odbywać się będzie na uczciwych warunkach. Jestem dumny z faktu, że Grupa Socjalistów i Demokratów przez ostatnie trzy lata kierowała dążeniem Parlamentu Europejskiego do osiągnięcia konkretnej poprawy dla milionów pracowników w Wietnamie.

- Dzięki naszym wysiłkom Wietnam ostatecznie ratyfikował konwencję MOP, dotyczącą rokowań zbiorowych, przeszedł fundamentalną reformę pracy oraz zobowiązał się do przyjęcia konkretnej mapy drogowej ratyfikacji i wdrożenia dwóch pozostałych konwencji dotyczących pracy przymusowej i wolności zrzeszania się. Przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego została poszerzona i nawiązany został stały dialog na temat praw człowieka, przy aktywnym udziale Parlamentu Europejskiego. Bez umowy o wolnym handlu żadne z tych osiągnięć nie byłoby w zasięgu ręki. Strategia Willy'ego Brandta - „przemiana poprzez zbliżenie” - znów przynosi owoce. Dla nas praca dopiero się zaczyna. Będziemy ściśle monitorować sytuację w terenie oraz pracować na rzecz pozytywnych zmian w drodze dialogu, szczególnie w dziedzinie praw człowieka i sytuacji więźniów politycznych. 

Biljana Borzan, wiceprzewodnicząca Grupy S&D ds. handlu powiedziała:

- Dla nas, Socjalistów i Demokratów, handel jest narzędziem, które ma poprawić życie ludzi, zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Chcemy, aby umowy handlowe przyczyniły się do zrównoważonego rozwoju i wzrostu zatrudnienia, lepszej ochrony pracowników i praw człowieka. Naszym celem jest budowanie mostów, a nie murów, aby powstrzymać obniżanie standardów i doprowadzić do ich podniesienia. Od czasu ACTA krok po kroku sprawiliśmy, że polityka handlowa UE staje się coraz bardziej postępowa, przejrzysta i sprawiedliwa. Umowa handlowa z Wietnamem poprawi sytuację milionów pracowników w Wietnamie. Chcemy zapewnić ten postęp i nadal go rozwijać. 

Uwaga dla wydawcy:

Pod przewodnictwem sprawozdawczyni pomocniczej Grupy S&D, Jude Kirton-Darling i przewodniczącego Komisji Handlu (INTA), Bernda Langego, Parlament Europejski zaapelował do wietnamskiego rządu o dalsze zaangażowanie w tej kwestii. Chodzi o dokonanie postępu między innymi w następujących dziedzinach:

• Reforma wietnamskiego kodeksu pracy została ratyfikowana 20 listopada 2019 roku

• Szczegółowy plan działania zarówno w zakresie wdrażania prawa pracy, jak i ratyfikacji pozostałych konwencji MOP

• Ratyfikacja konwencji MOP nr 98 (rokowania zbiorowe) w czerwcu 2019 roku

• Ratyfikacja Konwencji MOP nr 105 (praca przymusowa), zaplanowana na czerwiec 2020 roku

• Ratyfikacja Konwencji MOP nr 87 (wolność zrzeszania się) do 2023 roku

• Zobowiązanie ze strony Komisji Europejskiej do ścisłego monitorowania wdrażania umów, a w szczególności zobowiązań w zakresie handlu i zrównoważonego rozwoju oraz do wspierania dalszych reform

• Silna reprezentacja społeczeństwa obywatelskiego w Wewnętrznej Grupie Doradczej

• Ścisłe zaangażowanie delegatury UE i ambasad w monitorowanie sytuacji w zakresie praw człowieka

Umowa o wolnym handlu między UE a Wietnamem (FTA) i umowa o ochronie inwestycji (IPA) zostały podpisane w Hanoi w dniu 30 czerwca 2019 roku, a przekazano je do Parlamentu w celu uzyskania zgody w dniu 1 lipca 2019 roku. Parlament Europejski głosował dziś za przyjęciem FTA i IPA. Umowa o wolnym handlu wejdzie w życie miesiąc po tym, jak Wietnam i UE powiadomią się wzajemnie o zakończeniu procedur prawnych. IPA będzie musiała jeszcze zostać ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie.

Zaangażowani europosłowie

BORZAN Biljana

BORZAN Biljana

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Chorwacja
LANGE Bernd

LANGE Bernd

Członek
Niemcy

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Wzajemne uznawanie oznaczeń geograficznych jest obiecującym sygnałem dla współpracy UE-Chiny

Komunikat prasowy

Bernd Lange: Dzisiejsze porozumienie w sprawie towarów podwójnego zastosowania to przełom w kwestii praw człowieka w dziedzinie handlu

Komunikat prasowy

Przegląd polityki handlowej: Lange i Van Brempt wzywają Komisję i ministrów do wzmocnienia celów klimatycznych i praw pracowniczych