Prawo do zdrowia fizycznego i psychicznego jest podstawowym prawem człowieka. Każdy człowiek, bez dyskryminacji, ma prawo do dostępu do nowoczesnej i kompleksowej opieki zdrowotnej. Musimy chronić dobrobyt obywateli nie tylko podczas obecnego kryzysu, ale także po jego zakończeniu. Nigdy więcej nie możemy pozwolić na to, aby lekarze i pielęgniarki byli narażeni na tak wysokie ryzyko i byli zmuszani do podejmowania decyzji o tym, kto może, a kto nie może otrzymać opieki zdrowotnej. Dlatego też Grupa S&D wzywa do pilnego utworzenia Europejskiej Unii Zdrowia, która objęłaby:

•    Testy warunków skrajnych systemów opieki zdrowotnej
•    Nową dyrektywę w sprawie minimalnych norm jakości opieki zdrowotnej
•    Europejski mechanizm reagowania na zagrożenia zdrowotne
•    Wzmocniony mechanizm wspólnych zamówień na mocy rozporządzenia
•    Przegląd dyrektywy w sprawie przejrzystości w zakresie ustalania cen i refundacji leków
•    Pełne wdrożenie dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej i rozporządzenia w sprawie badań klinicznych
•    Wzmocnienie agencji UE ds. zdrowia i wzmocnione zdolności w zakresie ochrony cywilnej
•    Działania legislacyjne w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i w zakresie szczepień
•    Silną strategię farmaceutyczną i europejską strategię ds. odporności
•    Europejską przestrzeń danych w zakresie zdrowia
•    Nowe podejście do europejskich badań zdrowotnych
•    Nowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Related documents

Position paper
Europejska unia zdrowia - Zwiększenie kompetencji ue w kwestii zdrowia - walka z covid-19 i spojrzenie w przyszłość