Image (min. 621x333px)

Ta strona zawiera linki do siostrzanych organizacji na szczeblu międzynarodowym, delegacji krajowych Grupy S&D, trzech głównych instytucji europejskich, socjaldemokratycznych think-tanków i instytutów badawczych, krajowych partii, wchodzących w skład delegacji S&D oraz europejskich i światowych organizacji pracowniczych i sprawiedliwości społecznej.

 

Międzynarodowe i europejskie socjalistyczne, socjaldemokratyczne i labourzystowskie strony internetowe 

Partia Europejskich Socjalistów
Grupa PES w Komitecie Regionów
Młodzi Europejscy Socjaliści
Międzynarodówka Socjalistyczna


Krajowe Delegacje Grupy S&D

Partia Pracy, Irlandia (IE)
Partia Pracy, Wielka Brytania (EN)
MSZP, Węgry (HU)
POSL, Luksemburg (LUX)
PS, Francja (FR)
PS, Portugalia (PT)
PSD, Rumunia (RU)
PSOE, Hiszpania (ES)
SAP, Szwecja (SE)
SD, Dania (DK)
SD, Niemcy (DE)
SPÖ, Austria (AU)


Strony internetowe instytucji UE

Komisja Europejska
Parlament Europejski
Rada Unii Europejskiej


Thinktanks and research bodies

Policy Europe
Social Europe
Cicero Foundation
Fundacja im. Alfreda Mozera 
Towarzystwo Fabiańskie
Fundacja im. Jeana Jaurèsa
Fundacja im. Friedricha Eberta 
Instytut im. Rennera
Duński Krajowy Instytut Badań Społecznych - SFI
Międzynarodowy Ośrodek im. OLOFA Palmego
Fundacja im. Wiardi Beckmana


Europejskie i światowe organizacje pracownicze i sprawiedliwości społecznej

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych
Międzynarodowe organizacje pracownicze
Solidar 


Strony internetowe partii socjalistycznych, socjaldemokratycznych i labourzystowskich państw członkowskich UE

Partia Pracy (IRL)
Partia Pracy (WB)
Litewska Partia Socjaldemokratyczna, LSDP (LT)
Luksemburska Socjalistyczna Partia Robotnicza, LSAP/POSL (LUX)
Węgierska Partia Socjalistyczna, MSZP (HU)
Partia Socjalistyczna, PS (Belgia)
Partia Socjalistyczna, PS (Francja)
Partia Socjalistyczna (PT)
Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza, PSOE (ES)
Partia Socjaldemokratyczna, PSD (RO)
Partia Pracy, PvdA (NL)
Partia Pracy (MT)
Partia Demokratyczna, PD (IT)
Polityczne Zjednoczenie „Centrum Zgody” (LV)
SMER – Socjaldemokracja (SK)
Socjaldemokraci (SE)
Socjaldemokraci (DK)
Partia Socjalistyczna, SPA (BE)
Socjaldemokraci, SD (SI)
Sojusz Lewicy Demokratycznej, SLD (PL)
Partia Socjaldemokratyczna (EE)
Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD)
Socjaldemokratyczna Partia Austrii
Socjaldemokratyczna Partia Finlandii, SDP (FI)
Unia Pracy (PL)
Czeska Partia Socjaldemokratyczna, CSSD(CZ)
Ruch na rzecz Socjaldemokraci, EDEK (CY)
Ogólnogrecki Ruch Socjalistyczny, PASOK (GR)
Bułgarska Partia Socjalistyczna, BSP (BG)

 

Prezydencja słowacka w Radzie UE 2016

 

 

Select media
Image