Rainbow Rose to sieć LGBTI skupiająca osoby z partii socjalistycznych, laburzystowskich i socjaldemokratycznych z całej Europy. Pracują oni razem nad rozwojem praw osób LGBTI oraz przeciw dyskryminacji i wykluczeniu w całej Europie.

W ramach Partii Europejskich Socjalistów (PES), Rainbow Rose ściśle współpracuje z europejskimi organizacjami w celu promowania praw osób LGBTI w ramach swojej rodziny politycznej oraz na szczeblu krajowym i europejskim. Rainbow Rose ma wiele celów, w tym między innymi: utworzenie silnej socjaldemokratycznej sieci LGBTI w każdym państwie członkowskim UE; promowanie zagadnień LGBTI w rodzinie PES; wspieranie inicjatyw LGBTI w różnych państwach członkowskich Rady Europy; oraz współpracę z organizacjami LGBTI w celu zapewnienia równości wszystkim europejskim obywatelom LGBTI.