Delegacja do spraw stosunków z Irakiem

Niniejsza delegacja stoi na czele dialogu międzyparlamentarnego EP z iracką Izbą Reprezentantów, w ramach czego organizuje regularnie debaty z przywódcami politycznymi Iraku, organizacjami międzynarodowymi i społeczeństwa obywatelskiego oraz przedstawicielami grup mniejszościowych. Delegacja zajmuje...

Delegacja do spraw stosunków z Iranem

Niniejsza delegacja jest odpowiedzialna za podtrzymywanie i pogłębianie relacji z Iranem. Ważnymi aspektami stosunków UE–Iran są walka z terroryzmem, dialog na temat praw człowieka, stosunki handlowe i inwestycyjne. UE ma nadzieję na dalsze konstruktywne dyskusje w obliczu szeregu wyzwań, takich jak...

Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

Zadaniem tej delegacji jest zapewnienie, że stanowisko Parlamentu Europejskiego jest brane pod uwagę we wszystkich obszarach strategii politycznych dotyczących stosunków UE z państwem Izrael. Spotkania delegacji odbywają się Parlamencie Europejskim, w Brukseli i Strasburgu, natomiast spotkania...

Delegacja do spraw stosunków z Palestyną

Delegacja do spraw stosunków z Palestyną zajmuje się etapami procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie oraz polityką i działaniami Unii Europejskiej w odniesieniu do rozwiązania dwupaństwowego.

Członkowie delegacji regularnie oceniają sytuację w Palestynie, monitorują działania dyplomatyczne oraz...

Delegacja do spraw Stosunków z Państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego, w tym do Wspólnych Komisji Parlamentarnych UE–Maroko, UE–Tunezja i UE–Algieria

Dyplomacja parlamentarna oraz umacnianie roli Parlamentu w stosunkach międzynarodowych są rdzeniem tej delegacji, składającej się z trzech wspólnych komisji parlamentarnych (EU–Maroko, EU–Tunezja i EU-Algieria) oraz dwóch delegacji międzyparlamentarnych (Mauretania i Libia). Delegacja ta...

Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku

W trakcie obecnego mandatu delegacja z uwagą obserwowała rozwój sytuacji w Syrii oraz inicjatywy Unii Europejskiej w zakresie pomocy humanitarnej dla ludności syryjskiej oraz przyszłości Syrii. Pracowała też nad tym, aby stanowisko EP było brane pod uwagę we wszystkich obszarach strategii...

Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego

W tej kadencji Parlamentu delegacja pracuje nad tym, aby stanowisko EP było brane pod uwagę we wszystkich obszarach strategii politycznych dotyczących stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego.   

Członkowie delegacji spotykają się regularnie w Parlamencie, ale uczęszczają również na dwustronne...

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

Niniejsza delegacja regularnie spotyka się w celu omawiania działań Zgromadzenia EMPA, a także aby przygotowywać się do spotkań komisji i zebrań plenarnych. Regularnie prowadzi debaty na temat najnowszych wydarzeń w regionie z interesariuszami i przedstawicielami instytucji partnerskich (takimi jak...