Dzieje się teraz

Hot: Komunikat prasowy

Najwyższy czas na bardziej zdecydowane działania przeciwko Polsce i Węgrom w obronie demokracji i praworządności w Europie

Hot: Komunikat prasowy

Przyszły budżet UE: Radzie UE brakuje europejskiej wizji - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

S&Ds Times - Weekly Update. This Week's Highlights and What's Coming Up

Plik audiowizualny

Margarida Marques wants more for Europe. But this is not possible with less money!

Plik audiowizualny

Eider Gardiazabal: we don't want any more austerity nor budget cuts.

Nasze osiągnięcia

Jako wiodąca progresywna siła polityczna w Parlamencie Europejskim podjęliśmy istotne działania, które zapewniły sprawiedliwszą reakcję na wyzwania powstałe w obliczu kryzysu finansowego oraz jego poważnych konsekwencji gospodarczych i społecznych.

Osiągnięcie

Sprawiedliwa gospodarka w służbie obywateli

Osiągnięcie

Walka o sprawiedliwość podatkową

Osiągnięcie

Pogodzenie ochrony środowiska z naszą gospodarką

Osiągnięcie

Zapewnienie godziwego poziomu życia wszystkim Europejczykom

Nasze priorytety

Nasz Europejski Zielony Ład

Nowy model gospodarczy na rzecz postępowej Europy

Wieloletni budżet, który zapewni sprawiedliwą transformację

Nasza postępowa wizja