Nasza praca w Komisji Kultury i Edukacji

Eurodeputowani S&D głęboko wierzą, że edukacja i kultura stanowią kluczową część naszego społeczeństwa i powinny być dostępne dla wszystkich. Edukacja i szkolenia mają kluczowe znaczenie dla promowania włączenia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zmniejszania nierówności i wzrostu gospodarczego, a także wspierania kreatywności. Mogą one też pomóc nam stać się aktywnymi, odpowiedzialnymi obywatelami, mogącymi podejmować świadome decyzje oraz w pełni uczestniczyć w życiu demokratycznym i społecznym naszych wspólnot, a także na poziomie UE. Dlatego też ciężko pracujemy nad zapewnieniem równego dostępu do edukacji i kultury dla wszystkich.

Nasze priorytety

Erasmus+

W 2017 roku Erasmus+ świętował trzy dekady wzbogacania życia i otwierania umysłów. Program ten umożliwił wielu Europejczykom zwiększenie możliwości zatrudnienia, poprawę umiejętności, otwarcie na nowe kultury oraz pełne uczestnictwo w życiu demokratycznym. Do tej pory z grantów i szkoleń UE skorzystało 9 milionów osób i 125 000 instytucji.

Aby zagwarantować sukces programu i poszerzyć dostęp do pomocy dla tych, którzy obecnie zmagają się z ograniczeniami finansowymi, Erasmus+ potrzebuje większego budżetu. Grupa S&D będzie kontynuować starania, aby Erasmus+ był naprawdę dostępny dla wszystkich.

Ochrona europejskiej kultury

Kultura jest fundamentem europejskiej tożsamości. Europejskie dziedzictwo kulturowe jest jednym z największych na świecie oraz źródłem wielkiego prestiżu na arenie międzynarodowej. Kultura jest również źródłem wzrostu gospodarczego i utrzymania dla setek tysięcy osób pracujących w sektorach kultury i sztuki.

Dlatego też pragniemy bronić praw autorskich i sprawiedliwego systemu praw autorskich, a także zapewnić ochronę europejskiej kultury w ramach międzynarodowych umów handlowych. Jesteśmy głęboko przekonani, że artyści zasługują na godne warunki pracy i popieramy ich dążenia zmierzające do osiągnięcia tego celu.

Dla nas edukacja jest prawem podstawowym, do którego uprawnieni są wszyscy europejscy obywatele. Jest ona narzędziem integracji społecznej, gospodarczej i kulturowej, niezbędnym do osobistego i zawodowego spełnienia. Wysokiej jakości edukacja, szkolenia i umiejętności muszą być dostępne i przystępne cenowo dla wszystkich.

Pomimo osiągniętych postępów, nadal istnieje jednak wiele przeszkód dla zapewnienia równego dostępu, a w szczególności brak jest równych szans i/lub środków finansowych. Dlatego też wzywamy Europę do przyjęcia całościowego podejścia, uznającego rolę formalnej edukacji - a także nieformalnych alternatyw - i szkoleń w zakresie rozwiązywania nierówności, a także do inwestowania w wysokiej jakości programy edukacyjne, aby każdy mógł osiągnąć swój potencjał.

Głos dla ludzi młodych

Dzisiaj w Europie jesteśmy dumni z posiadania najbardziej wykształconej i wykwalifikowanej młodzieży na świecie. Jednak tysiące młodych ludzi jest bezrobotnych lub tkwi na bezpłatnych lub nisko płatnych stażach, mając niewielkie perspektywy na zdobycie godnej pracy. Jednocześnie niektórzy młodzi ludzie, doświadczający dyskryminacji, izolacji i braku możliwości, są tak bardzo sfrustrowani, że stają się podatni na radykalizację.

Pragniemy, aby głosy ludzi młodych zostały wysłuchane; ludziom młodym należy zapewnić szanse, na jakie zasługują, aby mogli tworzyć i doskonalić się. Wysłuchanie młodszych obywateli, nawiązanie z nimi współpracy i ich zaangażowanie w naszą demokrację są rzeczą kluczową; są oni bowiem naszą przyszłością. 

Wspieranie różnorodności mediów i wolności prasy

Rola mediów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia demokracji, praworządności i poszanowania praw człowieka. Wierzymy w wolność prasy i potępiamy wszelkie dążenia, zmierzające do jej ograniczenia. Socjaliści i Demokraci są zaangażowani w walkę, mającą na celu zapewnienie poszanowania roli mediów i rozwoju wysokiej jakości dziennikarstwa. Dlatego też powinniśmy promować i wzmocnić wysokiej jakości dziennikarstwo śledcze, poprawić ochronę dziennikarzy, kiedy stają się oni przedmiotem ataku oraz wzmocnić współpracę między dziennikarzami a związkami zawodowymi.

Zaangażowani europosłowie

WARD Julie

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Wielka Brytania

KAMMEREVERT Petra

Koordynator
Niemcy

RUIZ DEVESA Domènec

Członek
Hiszpania

HEIDE Hannes

Członek
Austria

MATIĆ Predrag Fred

Członek
Chorwacja

SMERIGLIO Massimiliano

Członek
Włochy

FRITZON Heléne

Zastępca
Szwecja

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

Zastępca
Litwa

GARCÍA DEL BLANCO Iban

Zastępca
Hiszpania

KOHUT Łukasz

Zastępca
Polska

Zobacz nasze najnowsze działania

Plik audiowizualny

What do we owe to social democracy?

Komunikat prasowy

Sektor kultury i sektor kreatywny przyczyniają się do zatrudnienia ludzi młodych oraz do spójności społecznej, twierdzi europosłanka z Grupy S&D, Silvia Costa

Plik audiowizualny

Together in Ljubljana

Position papers

Position paper
Opublikowane:

S&D CULT position paper: Our Vision For Culture, Education, Media, Youth And A Solidarity-Based Citizenship 2018

Position paper
Opublikowane:

S&D GROUP POSITION PAPER FOR A RENEWED AFRICA-EU PARTNERSHIP

Position paper
Opublikowane:

S&D position paper on migration & asylum

Position paper
Opublikowane:

S&D Position Paper on Europe 2020 strategy - A review for success

Position paper
Opublikowane:

Progressive European Social Policy: Returning the focus to the people

Position paper
Opublikowane:

Towards a Digital Union - Our Progressive Vision

Position paper
Opublikowane:

Sustainable development agenda post-2015

Position paper
Opublikowane:

The rise of right wing extremism and populism in Europe