Nasza praca w Komisji Rozwoju Regionalnego

Pragniemy, by polityka spójności w pełni angażowała obywateli w regionach, wspierała inteligentny, zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu oraz zmniejszała istniejące nierówności społeczne i ekonomiczne.

Nasze osiągnięcia

Nasza Grupa konsekwentnie pracowała nad szeregiem kwestii; zaproponowaliśmy agendę miejską, która ma promować włączenie społeczne, zmiany demograficzne i zrównoważony rozwój.

W odniesieniu do polityki spójności w okresie po 2020 roku apelujemy o odpowiednie środki budżetowe i uproszczenie procedur decyzyjnych. Nalegamy również na aktywne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron, w tym organizacji pozarządowych oraz władz lokalnych, regionalnych i krajowych.

Zaangażowani europosłowie

BENEA Adrian-Dragoș

BENEA Adrian-Dragoș

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Rumunia
KREHL Constanze Angela

KREHL Constanze Angela

Koordynator
Niemcy
BERGKVIST Erik

BERGKVIST Erik

Członek
Szwecja
COZZOLINO Andrea

COZZOLINO Andrea

Członek
Włochy
CREȚU Corina

CREȚU Corina

Członek
Rumunia
MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Cristina

MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Cristina

Członek
Hiszpania
MARQUES Pedro

MARQUES Pedro

Członek
Portugalia
MEBAREK Nora

MEBAREK Nora

Członek
Francja
PENKOVA Tsvetelina

PENKOVA Tsvetelina

Członek
Bułgaria
PLUMB Rovana

PLUMB Rovana

Zastępca
Rumunia

Zobacz nasze najnowsze działania

Komunikat prasowy

Grupie S&D udało się wprowadzić socjalistyczne priorytety do centrum Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Komunikat prasowy

Jeśli Rada UE nie będzie otwarta na negocjacje, ludzie i regiony będą ryzykować utratę pieniędzy - mówi Grupa S&D

Plik audiowizualny

Hearing of Elisa Ferreira, Commissioner-designate for Cohesion and Reforms

Position papers

Position paper

S&D GROUP POSITION PAPER FOR A RENEWED AFRICA-EU PARTNERSHIP

Position paper

S&D position paper on migration & asylum

Position paper

EU cohesion policy - an investment tool for the benefit of EU citizens

Position paper

Towards a Digital Union - Our Progressive Vision

Position paper

Sustainable development agenda post-2015

Related documents

Related document

S&D Position Paper - EU Cohesion Policy - an investment tool for the benefit of EU citizens

Related document

Cohesion Policy 2014 - 2020