Nasza praca w Komisji Rozwoju Regionalnego

Pragniemy, by polityka spójności w pełni angażowała obywateli w regionach, wspierała inteligentny, zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu oraz zmniejszała istniejące nierówności społeczne i ekonomiczne.

Nasze osiągnięcia

Nasza Grupa konsekwentnie pracowała nad szeregiem kwestii; zaproponowaliśmy agendę miejską, która ma promować włączenie społeczne, zmiany demograficzne i zrównoważony rozwój.

W odniesieniu do polityki spójności w okresie po 2020 roku apelujemy o odpowiednie środki budżetowe i uproszczenie procedur decyzyjnych. Nalegamy również na aktywne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron, w tym organizacji pozarządowych oraz władz lokalnych, regionalnych i krajowych.

Zaangażowani europosłowie

BENEA Adrian-Dragoș

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Rumunia

KREHL Constanze Angela

Koordynator
Niemcy

BERGKVIST Erik

Członek
Szwecja

COZZOLINO Andrea

Członek
Włochy

CREȚU Corina

Członek
Rumunia

MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Cristina

Członek
Hiszpania

MARQUES Pedro

Członek
Portugalia

PENKOVA Tsvetelina

Członek
Bułgaria

WARD Julie

Członek
Wielka Brytania

PLUMB Rovana

Zastępca
Rumunia

Zobacz nasze najnowsze działania

Plik audiowizualny

Hearing of Elisa Ferreira, Commissioner-designate for Cohesion and Reforms

Komunikat prasowy

Jeśli ktoś jest w stanie zapewnić postępowe, zrównoważone podejście do spójności i reform, to jest to Elisa Ferreira - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie Rady Europejskiej w uczynienie celów zrównoważonego rozwoju priorytetem Europy

Position papers

Position paper
Opublikowane:

S&D GROUP POSITION PAPER FOR A RENEWED AFRICA-EU PARTNERSHIP

Position paper
Opublikowane:

S&D position paper on migration & asylum

Position paper
Opublikowane:

EU cohesion policy - an investment tool for the benefit of EU citizens

Position paper
Opublikowane:

Towards a Digital Union - Our Progressive Vision

Position paper
Opublikowane:

Sustainable development agenda post-2015

Related documents

Powiązane dokumenty
Opublikowane:

S&D Position Paper - EU Cohesion Policy - an investment tool for the benefit of EU citizens

Powiązane dokumenty
Opublikowane:

Cohesion Policy 2014 - 2020