Opublikowane:
Podziel się:

Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego mianowała dziś Philipa Lane’a na stanowisko członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz José Manuela Campę na stanowisko przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB).

Pervenche Berès, rzeczniczka Grupy S&D do spraw gospodarczych i monetarnych, powiedziała:

- Zasadne jest popieranie kandydatów, którzy wykażą się umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem, oraz mogą pochwalić się zasługami dla branży. Jednak z żalem zauważamy, że równowaga płci, jedna z naszych podstawowych wartości, po raz kolejny nie została uszanowana. Kobiety wciąż są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach zarządczych w branżach bankowości i usług finansowych. Uważamy więc, że wszystkie instytucje unijne i krajowe powinny wprowadzić konkretne środki, dzięki którym zagwarantują równowagę płci.   

Kontakt dla prasy

WOLSCHLAGER Markus
Political Advisor
Austria

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Helena Dalli będzie prawdziwą bojowniczką walki z nierównościami i dyskryminacją we wszystkich obszarach polityki UE

Komunikat prasowy

Nowo wybrana przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García, oznajmia: Europa musi odzyskać swoją społeczną duszę i uczynić ludzi priorytetem w działaniach politycznych

Komunikat prasowy

UE musi robić więcej w obronie praw mniejszości LGBTI w Europie i na całym świecie