Opublikowane:
Podziel się:

Przed specjalnym posiedzeniem Eurogrupy, zapowiedzianym na przyszły poniedziałek, przewodniczący Grupy S&D, Udo Bullmann, wezwał ministrów finansów UE do podjęcia działań oraz potrzebnej reformy gospodarczej i monetarnej (UGW).

 

Udo Bullmann powiedział:

 

- Od lat dyskutujemy o potrzebie wzmocnienia strefy euro. Istnieje szerokie porozumienie, obejmujące polityczne spektrum, dotyczące tego, że Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) musi być wyposażona w narzędzia zapobiegania i rozwiązywania przyszłych kryzysów. Teraz nadeszła pora, by Rada przystąpiła do działania.

 

- Socjaliści i Demokraci wyznaczyli jasne priorytety. Chcemy kontynuować reformę Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM) i przekształcić go w Europejski Fundusz Stabilności. Wzywamy do utworzenia budżetu strefy euro poprzez przyjęcie wniosku Komisji w sprawie Europejskiej Funkcji Stabilizacji, która zostanie poprawiona w celu reasekuracji krajowych systemów zasiłków dla bezrobotnych na wypadek poważnych kryzysów.

 

- Zaktualizowany europejski mechanizm stabilności i funkcja stabilizacyjna muszą wspólnie wspierać konwergencję społeczno-gospodarczą w górę pomiędzy krajami strefy euro i zapewnić, by strefa euro nigdy więcej nie znalazła się na krawędzi krachu finansowego.

 

- Kluczowe znaczenie ma również zastosowanie ESM jako zabezpieczenia dla jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w ramach unii bankowej. Dzięki tej nowej odpowiedzialności musi zostać zapewniony większy demokratyczny nadzór. W tym celu uważamy, że EMS musi być w pełni zintegrowany z europejskimi ramami instytucjonalnymi, przy odpowiedniej kontroli ze strony Parlamentu Europejskiego.

 

- Przypominamy ministrom, że ukończenie unii bankowej ma zasadnicze znaczenie dla stworzenia solidnych podstaw dla strefy euro. Ustanowienie wiarygodnego europejskiego systemu gwarantowania depozytów jest tego niezbędną częścią.

 

- Przed przyszłymi wyborami do Parlamentu Europejskiego mamy bardzo mało czasu. Teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, w okresie rosnącego populizmu, członkowie strefy euro muszą zademonstrować swoją zdolność do działania. Muszą przyjąć na siebie odpowiedzialność i ukończyć budowę UGW dzięki niezbędnym zdolnościom w dziedzinie polityki społecznej, fiskalnej i budżetowej. Jako Socjaliści i Demokraci jesteśmy przekonani, że wspólne wysiłki się opłacą. UGW promująca zrównoważoną równość we wszystkich jej wymiarach - społecznym, gospodarczym, ekologicznym - zwiększy dobrobyt Europejczyków, a tym samym wzmocni ich przywiązanie do europejskiego projektu.

Tagi:
  • Eurozone
  • tax
  • S&D MEP Udo Bullmann
  • Economic and Monetary Union (EMU)

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo
Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

HÉLIN-VILLES Solange
Head of Unit
Francja

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D doprowadza do przyjęcia wiążących przepisów dotyczących przejrzystości w zakresie zrównoważonego charakteru inwestycji sektora finansowego

Komunikat prasowy

Nie chcemy specjalnego traktowania europosłów podejrzewanych o oszustwa, którego wprowadzenie optuje sojusz PPE-EKR-ENF. Kto nie ma nic do ukrycia, nie ma się czego bać, oznajmia Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D zapewnia surowszy nadzór sektora finansowego oraz lepszą ochronę konsumentów na poziomie europejskim