Podziel się:

Tysiące młodych Europejczyków angażują się co roku w działalność wolontaryjną. Grupa S&D chce, aby z tego doświadczenia, będącego wyrazem solidarności ponad granicami, skorzystało o wiele więcej osób. Dlatego też na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji głosowaliśmy nad budżetem i nowymi priorytetami dla Europejskiego Korpusu Solidarności na okres 2021–2027.

Grupa S&D wzywa do ustanowienia solidniejszego budżetu i prowadzenia lepszej kampanii reklamowej, aby co najmniej 350 000 młodych Europejczyków mogło skorzystać z nieformalnych i pozaformalnych możliwości kształcenia się poprzez wolontariat, staże lub pracę w obszarach związanych z solidarnością i działalnością non-profit, w tym pomocą humanitarną.

Rzeczniczka Grupy S&D, Europosłanka Silvia Costa, która jest również naszą negocjatorką w sprawie tego dokumentu, powiedziała:

- Europejski Korpus Solidarności to o wiele więcej niż pierwsza z brzegu organizacja wolontaryjna. Jego transgraniczna wartość dodana sprawia, że jest on prawdziwą szkołą, w której młodzi rozwijają wspólną tożsamość i poczucie bycia obywatelami Europy. Wielu młodych Europejczyków chce zaangażować się w działania u podstaw, na szczeblu lokalnym. Powinniśmy ułatwiać wszystkim, zwłaszcza tym, którzy mają utrudniony start, uczestniczenie w projektach solidarnościowych i promujących aktywne obywatelstwo, mających na celu pomoc społecznościom w różnych dziedzinach, od aktywności społecznych, po kulturę i środowisko. 

- Te doświadczenia pomagają również samym uczestnikom, dając im między innymi kompetencje miękkie i doświadczenie zawodowe.

- W tej nowej fazie, nad którą dziś głosowaliśmy, poszerzamy zakres Europejskiego Korpusu Solidarności, integrując z nim istniejący Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej, co zapewni młodym wolontariuszom możliwość uczestnictwa w projektach humanitarnych w Unii i poza nią. 

- Aby wolontariat był sukcesem dla wszystkich zainteresowanych, musimy uznać wagę stowarzyszeń non-profit i centrów usług i wspierać je finansowo, aby mogły one tworzyć warunki niezbędne dla pozytywnego doświadczenia wolontaryjnego: organizację, mentoring, szkolenie i partnerstwo międzynarodowe. 

 

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Komisję do zwiększenia ambicji w odniesieniu do ludzi młodych

Komunikat prasowy

UE musi pomóc w uczynieniu z naszych systemów edukacji narzędzi awansu społecznego dla wszystkich - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Sektor kultury i sektor kreatywny przyczyniają się do zatrudnienia ludzi młodych oraz do spójności społecznej, twierdzi europosłanka z Grupy S&D, Silvia Costa