Opublikowane:
Podziel się:

Duży wpływ transportu drogowego na środowisko naturalne oraz degradacja infrastruktury drogowej wiążą się z kosztami dla społeczeństwa; ale nie wszyscy powinni za to płacić, tylko ci, którzy są za to odpowiedzialni. W istocie głównymi beneficjentami byliby również użytkownicy, ponieważ brak odpowiedniego utrzymania dróg prowadzi do większej liczby wypadków, zanieczyszczenia, hałasu, a także wyższych kosztów użytkowania pojazdu.

Obecne przepisy dotyczące pobierania opłat od użytkowników dróg, tzw. eurowiniety, są nieaktualne i obejmują jedynie samochody ciężarowe. Dlatego też Grupa S&D dąży do stworzenia bardziej wydajnego i sprawiedliwego systemu, w którym koszty byłyby rozdzielone pomiędzy różne typy pojazdów, a opłaty za użytkowanie w oparciu o czas byłyby zastępowane opłatami w oparciu o pokonaną odległość.

Grupa S&D jest mocno zaangażowana w zapewnienie bardziej ekologicznego i wydajnego transportu jako kluczowego filaru na rzecz zrównoważonego społeczeństwa. Komisja Transportu w Parlamencie Europejskim poparła dzisiaj wniosek eurodeputowanej Grupy S&D, Christine Revault d'Allonnes, w sprawie zmiany obowiązującej dyrektywy w celu lepszego zastosowania zasad „zanieczyszczający płaci” i „użytkownik płaci”.

Christine Revault d'Allonnes powiedziała:

- Niniejszy niosek stanowi punkt zwrotny, który ma pozwolić na osiągnięcie celu Białej Księgi dotyczącej transportu, zmierzającego do pełnego zastosowania zasad „użytkownik płaci” i „zanieczyszczający płaci”. Prowadziłoby to stopniowego zniesienia eurowiniet dla pojazdów ciężkich do 2023 roku - o rok wcześniej niż zakłada wniosek Komisji Europejskiej - oraz dla pojazdów lekkich do 2026 roku - o dwa lata wcześniej niż zakłada wniosek Komisji Europejskiej.

- Ponadto od 2021 roku opłaty z tytułu kosztów zewnętrznych,* oparte na normach EURO będą obowiązkowe dla ciężkich pojazdów we wszystkich europejskich sieciach drogowych. Stanowi to mocne przesłanie Parlamentu Europejskiego, dotyczące ograniczenia emisji pochodzących z sektora transportu drogowego.

- Niniejszy wniosek jest ambitny i obejmuje samochody osobowe, ponieważ ponad 60% emisji z transportu drogowego pochodzi z samochodów osobowych. Jeśli chcemy osiągnąć nasze paryskie cele klimatyczne, musimy działać na wszystkich frontach i stosować zachęty dla używania pojazdów ekologicznych.

Rzecznik Grupy S&D ds. transportu, eurodeputowany Ismail Ertug powiedział:

- Proponowany przez nas wniosek ma na celu przydzielanie wpływów z opłat, aby zagwarantować, że zostaną one zainwestowane w utrzymanie nowoczesnej, bezpiecznej sieci dróg i infrastruktury w Europie (takiej jak tunele czy mosty). Przyczyni się to do bezpieczeństwa wszystkich podróżnych i obniży koszty utrzymania pojazdów dla ich właścicieli.

* Uwaga dla wydawców

Koszty zewnętrzne to koszty związane z zanieczyszczeniem powietrza i zanieczyszczeniem hałasem, wynikające z ruchu drogowego; bez działań w ramach polityki, tak zwane koszty zewnętrzne nie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat drogowych. Opłata z tytułu kosztów zewnętrznych oznacza opłatę pobieraną w celu pokrycia tych kosztów.

 

Zaangażowani europosłowie

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

„Musimy podjąć natychmiastowe działania. Później będzie za późno!” Grupa S&D naciska na instytucje UE, aby ocaliły sektor turystyczny przed bankructwem

Komunikat prasowy

Dziś wieczorem odbędzie się wydarzenie online Grupy S&D: Iratxe García i postępowi przywódcy będą debatować nad swoją wizją „Nowego początku dla Europy!”

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Czas ustanowić Europejską Unię Zdrowia. Jeśli nie teraz, to kiedy?