Opublikowane:
Podziel się:

Po niedawnych rewelacjach prasowych, ujawnionych przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych, a dotyczących zarzutów, zgodnie z którymi niektóre państwa członkowskie, w tym Luksemburg, hamowały wysiłki UE na rzecz przeciwdziałania unikaniu opodatkowania przez przedsiębiorstwa międzynarodowe, przewodniczący Grupy Socjalistów i Demokratów, eurodeputowany Gianni Pittella powiedział:

- Najwyższy czas, by wyjaśnione zostały wszelkie wątpliwości na temat przeszłych praktyk podatkowych. Instytucje UE i państwa członkowskie mają wobec obywateli Europy obowiązek zapewnienia jak największej przejrzystości w tej kwestii. Dlatego też dla komisji PANA powinny być w pełni dostępne wszystkie stosowne dokumenty, w tym związane z kodeksem postępowania grupy roboczej w sprawie opodatkowania działalności gospodarczej.

- Przed komisją powinni stanąć wszyscy liczący się gracze, w tym byli premierzy i urzędnicy rządowi. Uważamy, że Jean-Claude Juncker powinien znaleźć się wśród nich. Leży to w jego własnym interesie, ale przede wszystko w interesie obywateli UE. Europejscy obywatele i podatnicy mają prawo poznać prawdę o jego postępowaniu. Zasługują oni również na to, by odzyskać pewność co do przyszłego zaangażowania UE w walkę z unikaniem i uchylaniem się od opodatkowania.

- Komisja stoi na czele tej walki i uznajemy jej wysiłki, zwłaszcza w kwestii wprowadzenia wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania (CCCTB) dla dużych przedsiębiorstw i sprawozdawczości z podziałem na kraje. Jest to również wynik osobistego zaangażowania ze strony Jeana-Claude’a Junckera i Pierre’a Moscovici. Uważamy, że żądane wyjaśnienia sprawią, iż Komisja stanie się jeszcze silniejsza w podejmowanych przez siebie przedsięwzięciach.  

Wiceprzewodniczący Grupa S&D, eurodeputowany Udo Bullmann powiedział:

- Państwa członkowskie UE nie mogą sobie pozwolić na to, aby blokować postęp w zwalczaniu unikania i uchylania się od opodatkowania. To niedopuszczalne, że wielki kapitał jest w stanie maksymalizować swoje zyski poprzez agresywne unikanie opodatkowania, podczas gdy struktura społeczna zostaje uszkodzona w wyniku ciągłych cięć wydatków, które przyczyniają się do wzrostu nierówności i szkodzą wzrostowi gospodarczemu.

- Dalsza bezczynność w obliczu tak wielkich niesprawiedliwości popchnie jeszcze więcej ludzi w kierunku antyunijnych populistów i nacjonalistów. Dlatego też najwyższy czas, abyśmy we właściwy sposób przyjrzeli się błędom z przeszłości i zaproponowali podjęcie skutecznych działań. Jako Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim jesteśmy gotowi do podjęcia tej walki wraz z Komisją Europejską i państwami członkowskimi UE.

Tagi:
  • #TaxJustice
  • #panamapapers
  • tax

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo
Koordynator
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Parlament popiera nowe przepisy mające na celu walkę z praniem pieniędzy i przestępczością zorganizowaną

Komunikat prasowy

Publiczna sprawozdawczość z podziałem na poszczególne państwa: Ostatnia szansa Rady na podjęcie działań w kwestii przejrzystości podatkowej

Komunikat prasowy

Weekly update - 02/09/16