Podziel się:

Po zatwierdzeniu na dzisiejszej sesji plenarnej Planu działania UE na rzecz obszarów wiejskich, górskich i oddalonych, wiceprzewodnicząca Grupy S&D, Mercedes Bresso powiedziała:

 

- Zatwierdzenie przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie Planu działania na rzecz obszarów wiejskich, górskich i oddalonych jest pierwszym krokiem we właściwym kierunku; chodzi o opracowanie wspólnego europejskiego programu, który powinien umieścić szczególne potrzeby obszarów wiejskich i górskich w centrum polityk europejskich. Obywatele tych obszarów mają takie same prawa, jak mieszkańcy obszarów miejskich. Nie zostawiajmy ich samych sobie.

 

- UE już interweniowała na obszarach miejskich w ramach Programu rozwoju miast. Najwyższy czas, aby uruchomić również wspólny program rozwoju obszarów wiejskich i górskich oraz regionów oddalonych, które stanowią największą część naszych krajów w Europie.

 

- Jesteśmy głęboko przekonani, że ta część terytoriów zasługuje na szczególną, a nie ograniczoną uwagę. Obszary te muszą być w stanie w pełni się rozwijać i wprowadzać innowacje. „Inteligentna wieś” to konkretne doświadczenie dotyczące obszarów wiejskich, które można przyjąć jako lekcję tego, w jaki sposób należy rozwijać innowacyjne działania na tych obszarach peryferyjnych.

 

- Badania naukowe i innowacje dotyczą nie tylko obszarów miejskich, ale także obszarów wiejskich, obszarów górskich i regionów oddalonych Unii Europejskiej.

 

Kontakt dla prasy

 BERNAS, Jan

BERNAS, Jan

Political Advisor
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupie S&D udało się wprowadzić socjalistyczne priorytety do centrum Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Komunikat prasowy

Jeśli Rada UE nie będzie otwarta na negocjacje, ludzie i regiony będą ryzykować utratę pieniędzy - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Jeśli ktoś jest w stanie zapewnić postępowe, zrównoważone podejście do spójności i reform, to jest to Elisa Ferreira - mówi Grupa S&D