Podziel się:

W dniu dzisiejszym Parlament Europejski poparł serię sprawozdań dotyczących propozycji poprawy struktur unijnych. Sprawozdania zawierają wezwanie do wprowadzenia większej równowagi politycznej do roli Komisji Europejskiej, promowania roli Kart praw podstawowych Unii Europejskiej oraz obywatelstwa UE, jak też wnioski na temat tego, jak wzmocniona współpraca w definicji Traktatów może być prowadzona bardziej efektywnie. 

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D oraz autorka sprawozdania dotyczącego kontroli politycznej Komisji Europejskiej, Mercedes Bresso, powiedziała:

- Po raz pierwszy w historii UE opuszcza jeden z jej członków. Jest to ważny moment, w którym należy przyjrzeć się, jak funkcjonują struktury naszej Unii oraz co można w nich ulepszyć. Szereg sprawozdań popartych dziś przez Parlament zawiera praktyczne rozwiązania i sugestie, co należy w tej sprawie zrobić, bez konieczności zmian w Traktacie.

- Komisja musi zacząć brać bardziej poważnie inicjatywy legislacyjne przedstawiane przez Parlament Europejski. Parlament jest bezpośrednim łącznikiem z obywatelami Europy, więc ważne jest, aby jego wnioski stawały się w końcu prawem. Od dawna popieramy również proces głównych kandydatów, który ma zapewnić wszystkim obywatelom UE bezpośredni głos w wyborze przewodniczącego Komisji Europejskiej. Uważamy także, że należy obniżyć próg, dający Parlamentowi możliwość złożenia wniosku o wotum nieufności wobec Komisji. Jest to potężne narzędzie, z którego Parlament powinien korzystać w razie absolutnej konieczności i w najbardziej ekstremalnych przypadkach.

- Potrzeba również większej kontroli nad tym, jak obsadzane są wysokie stanowiska. Podejrzany proces decyzyjny i walka podjazdowa, które pozwoliły Martinowi Selmayrowi na objęcie stanowiska sekretarza generalnego Komisji Europejskiej, nie powinny nigdy się powtórzyć. Chcemy, aby stanowisko to zostało zwolnione i obsadzone ponownie tuż po wyborze nowego przewodniczącego Komisji.

- Do eurowyborów pozostało już jedynie 100 dni. Musimy podkreślać, jak ważną rolę odgrywają obywatele europejscy w budowaniu Europy. Mimo że zasada obywatelstwa unijnego została wpisana w Traktaty, jej potencjał nie został jeszcze w pełni wykorzystany. Dziś ponownie podkreśliliśmy, że państwa członkowskie oraz instytucje unijne muszą wzmacniać tę ideę, jak też prawa obywateli UE.

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Prawa pasażerów muszą mieć pierwszeństwo przed interesami przemysłu w ramach roszczeń zbiorowych

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Wielka Brytania powinna dotrzymać swoich obietnic

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Potrzebujemy silniejszej unii politycznej, aby sprostać dzisiejszym wyzwaniom