Podziel się:

Komisja Kultury i Edukacji poparła dziś nowe zasady finansowania programu Erasmus+. Ta sztandarowa inicjatywa, mająca za zadanie jednoczenie Europejczyków, zasługuje na lepsze finansowanie, dlatego też Grupa S&D proponuje, aby potroić jej budżet z 15 mld euro na okres 2014–2020 do 45 mld euro na okres 2021–2027. Posłowie z Grupy S&D apelowali również o lepsze wsparcie finansowe inicjatyw edukacji osób dorosłych oraz kształcenia zawodowego.

 

Petra Kammerevert, przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji oraz negocjatorka z ramienia Grupy S&D w sprawie tego dokumentu, powiedziała:

 

- Proponowane przez Komisję podwojenie budżetu nie będzie wystarczające. Tylko jego potrojenie może pomóc nam spełnić obietnice uczynienia programu Erasmus+ bardziej integracyjnym i w pełni dostępnym dla wszystkich.

 

- Żądamy również ogólnoeuropejskiej strategii ułatwiającej integrację. Do tej pory z programu Erasmus skorzystali nieliczni, a wszyscy powinni mieć w tym względzie równe szanse. Nowy Erasmus+ musi być otwarty dla wszystkich i zachęcać członków różnych środowisk do uczestnictwa w nim.

 

- Głównym celem Grupy S&D z w związku z tym programem jest zapewnienie wszystkim niedyskryminacyjnego i wolnego od przeszkód dostępu do niego, w tym podwyższenie uczestnictwa osób o ograniczonych możliwościach życiowych, jak też osób niepełnosprawnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Rzeczniczka Grupy S&D do spraw kultury i edukacji, europosłanka Silvia Costa, dodała:

 

  • Erasmus to jeden z najbardziej udanych programów unijnych, który musi dalej się rozwijać. Przez ostatnie siedem lat pozwolił czterem milionom osób skorzystać z możliwości kształcenia i mobilności. Ta liczba może wzrosnąć do 12 milionów w ciągu kolejnych siedmiu lat.

 

  • Chcemy poszerzyć zakres tego programu: naszym zdaniem jego ważnym aspektem powinno pozostać kształcenie ustawiczne. Wzywamy więc do wzmocnienia tych części Erasmus+, które promują kształcenie przez całe życie.
  • Nauczyciele z zerówek i szkół podstawowych, jak też młodzi sportowcy, powinni korzystać w pełni z opcji mobilności. Ułatwiłoby im to wprowadzenie przez nas nowej europejskiej karty studenckiej, narzędzia cyfrowego, które przyczyniłoby się do utworzenia statusu „studenta europejskiego”, pozwalając na bezproblemowe uznawanie dyplomów i programów nauczania, jak też ułatwiając dostęp do różnych obiektów i udogodnień.

 

  • Skupiamy się również na programach partnerskich, które umożliwiają zwiększenie liczby kierunków łączonych studiów magisterskich i doktoranckich, na waloryzacji możliwości edukacyjnych oferowanych przez sektor kulturalny i kreatywny, jak też na sojuszach na rzecz edukacji osób dorosłych. Przyczyniliśmy się również do opracowania inicjatywy DiscoverEU, doświadczenia podróżniczego dla osób w wieku od 18 do 20 lat, starając się, aby na czoło wysuwał się jego komponent edukacyjny, dzięki oparciu go o sukcesy obecnych programów, takich jak Europejska Stolica Kultury i Europejska Stolica Młodzieży.   

Zaangażowani europosłowie

KAMMEREVERT Petra

KAMMEREVERT Petra

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

UE musi w skuteczniejszy sposób chronić media i sztukę - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o to, aby edukacja stała się najważniejszym punktem programu Komisji i Rady

Komunikat prasowy

Kultura i edukacja nie mogą stracić na pandemii - mówi Grupa S&D