Opublikowane:
Podziel się:

Komisja Kultury i Edukacji poparła dziś nowe zasady finansowania programu Erasmus+. Ta sztandarowa inicjatywa, mająca za zadanie jednoczenie Europejczyków, zasługuje na lepsze finansowanie, dlatego też Grupa S&D proponuje, aby potroić jej budżet z 15 mld euro na okres 2014–2020 do 45 mld euro na okres 2021–2027. Posłowie z Grupy S&D apelowali również o lepsze wsparcie finansowe inicjatyw edukacji osób dorosłych oraz kształcenia zawodowego.

 

Petra Kammerevert, przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji oraz negocjatorka z ramienia Grupy S&D w sprawie tego dokumentu, powiedziała:

 

- Proponowane przez Komisję podwojenie budżetu nie będzie wystarczające. Tylko jego potrojenie może pomóc nam spełnić obietnice uczynienia programu Erasmus+ bardziej integracyjnym i w pełni dostępnym dla wszystkich.

 

- Żądamy również ogólnoeuropejskiej strategii ułatwiającej integrację. Do tej pory z programu Erasmus skorzystali nieliczni, a wszyscy powinni mieć w tym względzie równe szanse. Nowy Erasmus+ musi być otwarty dla wszystkich i zachęcać członków różnych środowisk do uczestnictwa w nim.

 

- Głównym celem Grupy S&D z w związku z tym programem jest zapewnienie wszystkim niedyskryminacyjnego i wolnego od przeszkód dostępu do niego, w tym podwyższenie uczestnictwa osób o ograniczonych możliwościach życiowych, jak też osób niepełnosprawnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Rzeczniczka Grupy S&D do spraw kultury i edukacji, europosłanka Silvia Costa, dodała:

 

  • Erasmus to jeden z najbardziej udanych programów unijnych, który musi dalej się rozwijać. Przez ostatnie siedem lat pozwolił czterem milionom osób skorzystać z możliwości kształcenia i mobilności. Ta liczba może wzrosnąć do 12 milionów w ciągu kolejnych siedmiu lat.

 

  • Chcemy poszerzyć zakres tego programu: naszym zdaniem jego ważnym aspektem powinno pozostać kształcenie ustawiczne. Wzywamy więc do wzmocnienia tych części Erasmus+, które promują kształcenie przez całe życie.
  • Nauczyciele z zerówek i szkół podstawowych, jak też młodzi sportowcy, powinni korzystać w pełni z opcji mobilności. Ułatwiłoby im to wprowadzenie przez nas nowej europejskiej karty studenckiej, narzędzia cyfrowego, które przyczyniłoby się do utworzenia statusu „studenta europejskiego”, pozwalając na bezproblemowe uznawanie dyplomów i programów nauczania, jak też ułatwiając dostęp do różnych obiektów i udogodnień.

 

  • Skupiamy się również na programach partnerskich, które umożliwiają zwiększenie liczby kierunków łączonych studiów magisterskich i doktoranckich, na waloryzacji możliwości edukacyjnych oferowanych przez sektor kulturalny i kreatywny, jak też na sojuszach na rzecz edukacji osób dorosłych. Przyczyniliśmy się również do opracowania inicjatywy DiscoverEU, doświadczenia podróżniczego dla osób w wieku od 18 do 20 lat, starając się, aby na czoło wysuwał się jego komponent edukacyjny, dzięki oparciu go o sukcesy obecnych programów, takich jak Europejska Stolica Kultury i Europejska Stolica Młodzieży.   

Zaangażowani europosłowie

KAMMEREVERT Petra
Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

President's spokesperson
MARTIN DE LA TORRE Victoria
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Sektor kultury i sektor kreatywny przyczyniają się do zatrudnienia ludzi młodych oraz do spójności społecznej, twierdzi europosłanka z Grupy S&D, Silvia Costa

Komunikat prasowy

Grupa S&D chce, aby więcej młodych Europejczyków doświadczyło wolontariatu w Europejskim Korpusie Solidarności

Komunikat prasowy

Nowe przepisy w sprawie audiowizualnych usług medialnych będą lepiej chroniły małoletnich i promowały europejskie treści