Podziel się:

Grupa S&D zdecydowanie potępia użycie wojskowego środka paralityczno-drgawkowego jako broni chemicznej w Wielkiej Brytanii. Był to bezprecedensowy atak na cywilów w Europie. Wzywamy do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych dochodzeń, a jeśli potwierdzi się, że Rosja jest za to odpowiedzialna, UE powinna odpowiednio zareagować.

Wiceprzewodniczący Grupy S&D do spraw zagranicznych, Victor Boştinaru powiedział:

- Użycie broni chemicznej w Wielkiej Brytanii jest źródłem ogromnej troski dla UE jako całości, a Grupa S&D wspiera Zjednoczone Królestwo po tym nie dającym się zaakceptować wydarzeniu. Jeśli zostanie potwierdzone, że Rosja stała za atakiem, już istniejąca ingerencja zewnętrzna Rosji zostanie podniesiona na znacznie wyższy i absolutnie niedopuszczalny poziom, z powodu użycia broni chemicznej na terenie państwa członkowskiego. Zdecydowanie potępiamy ten atak i wzywamy do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych dochodzeń oraz pociągnięcia do odpowiedzialności odpowiedzialnych za to osób.

Ioan Paşcu, koordynator Grupy S&D ds. bezpieczeństwa i obrony, powiedział:

- NATO wyraziło już głębokie zaniepokojenie z powodu użycia środka paralityczno-drgawkowego w Europie, a Rada musi zrobić to samo, ponieważ wydarzenia w Salisbury stanowią zagrożenie dla całej Europy. Potępiamy wszelkie użycie broni chemicznej i musimy ze sobą współpracować, aby postawić sprawców tego ataku na cywilów w Europie przed wymiarem sprawiedliwości.

Eurodeputowana S&D, Clare Moody, wiceprzewodnicząca podkomisji ds. bezpieczeństwa i obrony, powiedziała:

- Użycie środka paralityczno-drgawkowego jako broni chemicznej przeciwko ludności cywilnej w Europie jest bezprecedensowe i wymaga mocnej odpowiedzi. Ważne jest, aby Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) była zaangażowana w dochodzenie, aby pomóc w ustaleniu tego, kto jest odpowiedzialny za ten atak. Rada Europejska musi wykazać się pełną solidarnością z mieszkańcami Wielkiej Brytanii i Salisbury i powinna być przygotowana na wsparcie Wielkiej Brytanii w zapewnieniu właściwej odpowiedzi na użycie wojskowych środków paralityczno-drgawkowych przeciwko cywilom.

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga

CZERNY-GRIMM Inga

Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Inauguracja inicjatywy #Progressives4Europe w ramach debaty na temat przyszłości Europy: Twoje poglądy, Twój głos, nasza przyszłość!

Komunikat prasowy

Grupa S&D przewodzi poparciu w komisji dla umowy UE-Wielka Brytania, ale zabiega o gwarancje przed końcowym głosowaniem

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Pandemia podkreśla potrzebę przyjęcia nowych, unijnych narzędzi, umożliwiających legalną migrację w celu podjęcia średnio i nisko płatnej pracy