Opublikowane:
Podziel się:

Rzecznik Grupy S&D ds. Brexitu, Roberto Gualtieri, spotkał się dziś z premier Wielkiej Brytanii, Theresą May, aby omówić najnowszy rozwój wydarzeń dotyczących wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

 

Poza premier May, eurodeputowany Gualtieri spotkał się z kanclerzem skarbu, Philipem Hammondem, minister spraw wewnętrznych Amber Rudd, ministrem kierującym kancelarią rady ministrów, Davidem Lidingtonem i sekretarzem stanu ds. wystąpienia z UE, Davidem Davisem.

 

Po spotkaniach eurodeputowany Roberto Gualtieri powiedział:

 

- Jesteśmy w punkcie zwrotnym w ramach negocjacji dotyczących Brexitu. W grudniu ub. roku osiągnęliśmy pozytywne porozumienie, zawarte we wspólnym sprawozdaniu; teraz musimy dopilnować tego, aby przełożyło się ono w jednolity sposób na projekt traktatu o wystąpieniu z UE. Musimy również poczynić postępy w zakresie rozwiązań przejściowych, abyśmy mogli jak najszybciej rozpocząć dyskusję na temat przyszłych stosunków między UE a Wielką Brytanią.

 

- W tych kwestiach przeprowadziliśmy szczerą i otwartą wymianę poglądów w konstruktywnym duchu. Prawa obywatelskie pozostają kluczowym priorytetem dla Grupy S&D. Przyjąłem z zadowoleniem fakt, że otrzymałem jasne zobowiązania zarówno ze strony premier Theresy May, jak i minister spraw wewnętrznych Amber Rudd, iż procedury administracyjne związane z przyznaniem prawa pobytu będą proste, przyjazne i nie wykluczą żadnych uprawnionych do tego obywateli. Potwierdziły one, że proces ten, poza naprawdę wyjątkowymi przypadkami, będzie czystą formalnością. Jest to priorytet Parlamentu Europejskiego i będziemy uważnie śledzić tę kwestię.

 

- Poruszyłem również kwestię przyszłych partnerów, którzy powinni zostać objęci ostatecznym porozumieniem oraz podkreśliłem znaczenie posiadania silnego, niezależnego organu krajowego, który mógłby wspierać obywateli i działać w ich imieniu, w tym w sądach w Wielkiej Brytanii. Na koniec podkreśliłem, że zdaniem Parlamentu Europejskiego w okresie przejściowym konieczne jest stosowanie obowiązujących obecnie przepisów w zakresie swobody przemieszczania się.

 

- W kwestii Irlandii potrzebujemy praktycznego rozwiązania, które zapobiegnie „twardej granicy”. Zostało to uzgodnione w grudniu ub. Roku; Wielka Brytania zobowiązała się do zapewnienia pełnej harmonizacji prawa między Irlandią Północną a Republiką Irlandii, chyba że obie strony uzgodnią nowe rozwiązanie. Musimy dopilnować tego, by zobowiązanie to zostało przetłumaczone na tekst prawny.

 

- Nadal oczekujemy na przedstawienie przez Wielką Brytanię jasnego stanowiska na temat tego, jak widzi ona przyszłe stosunki między Wielką Brytanią a UE. Opowiadamy się za jak najbliższym partnerstwem, w tym w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo wewnętrzne i obrona. Każde rozwiązanie wymaga jednak odpowiedniej równowagi między prawami i obowiązkami; musi ono także szanować integralność jednolitego rynku i autonomię porządku prawnego UE. Tylko pozostanie na jednolitym rynku i w unii celnej może zapewnić całkowicie bezcłowy handel.

 

- Na koniec podkreśliłem, że priorytetem dla Grupy S&D jest zapewnienie, by po Brexicie nie doszło do „równania w dół”, jeśli chodzi o prawa pracownicze, ochronę środowiska lub podatki. Premier i kanclerz zapewnili mnie, że pragną utrzymać wysokie standardy i gospodarkę w europejskim stylu. Jest to pozytywne podejście, ponieważ stwierdziłem wyraźnie, że nie zaaprobujemy żadnego ostatecznego porozumienia, które mogłoby podważyć model społeczny UE lub obniżyć nasze standardy.

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Należy bronić naszych wyborów przed zewnętrzną ingerencją i manipulacjami

Komunikat prasowy

Solidny budżet jest niezbędny do sprawiedliwej transformacji na UE zrównoważoną pod względem środowiskowym i społecznym - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Solidarność ratuje ludzkie życie; Rada nie poczyniła postępu w zakresie unijnego mechanizmu sprowadzania na ląd