Published:
Share:

Nowa komisja specjalna ds. terroryzmu Parlamentu Europejskiego odbyła dziś swoje pierwsze posiedzenie. Eurodeputowani S&D podkreślili, że pragną, aby nowa komisja działała, koncentrując się na praktycznych ulepszeniach w zakresie dzielenia się informacjami wywiadowczymi.

 

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D, odpowiedzialna za komisję, Elena Valenciano powiedziała:

- Utrzymanie bezpieczeństwa naszych obywateli jest naszym priorytetem numerem jeden, ale możemy tego dokonać tylko wówczas, jeśli zapewnimy ochronę ich praw podstawowych. Terroryzm zagraża naszemu bezpieczeństwu, naszemu sposobowi życia i naszym wartościom. Rzeczą konieczną jest dokonanie przez nas postępu w kierunku bardziej ambitnych i skutecznych polityk UE w walce z terroryzmem. Nie zrobiliśmy nawet połowy tego, co powinniśmy i mogliśmy, a PE ma do odegrania ważną rolę w poprawieniu mechanizmów, jakimi dysponujemy.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. komisji specjalnej, Ana Gomes powiedziała:

- Nie ma „panaceum” w zakresie walki z terroryzmem. Aby zmniejszyć ryzyko ataków terrorystycznych, potrzebna jest spójna polityka wewnętrzna i zagraniczna, w tym włączenie społeczne, aby walczyć z radykalizacją. Polityki te muszą zostać wypracowane i skoordynowane na szczeblu krajowym i europejskim.

- Oprócz wymiany informacji między organami ścigania, komisja powinna przyjrzeć się temu, a jaki sposób należy wzmocnić analizę wywiadowczą oraz nowym wyzwaniom w zakresie cyberbezpieczeństwa, z jakimi mamy do czynienia; wszystko to przy jednoczesnym zapewnieniu, że środki te nie zagrażać będą prawom podstawowym naszych obywateli.

- Musimy również przyjrzeć się finansowaniu grup terrorystycznych oraz zapewnić, by kontrole przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy były skuteczne, a unijne luki finansowe i podatkowe nie były wykorzystywane przez terrorystów i przestępczość zorganizowaną.

Tagi:
  • Ana Gomes
  • radicalisation
  • digitalunion

MEPs Involved

VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO Elena
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Polityka zagraniczna, rozwój i handel
Hiszpania
GOMES Ana Maria R.M.
Członek
Portugalia

Related News

Komunikat prasowy

Grupa S&D gratuluje socjaldemokratom w Danii zwycięstwa w krajowych wyborach powszechnych

Komunikat prasowy

Parlament Europejski/ przewodnictwo nad Komisją Europejską – liderzy czterech głównych grup politycznych uzgadniają proces polityczny

Komunikat prasowy

„Tajani nie posiada pełnomocnictwa do prowadzenia międzyinstytucjonalnych negocjacji” oznajmia przewodniczący Grupy S&D, Udo Bullmann