Podziel się:

Coraz więcej miast w Europie próbuje nałożyć ograniczenia na pojazdy silnie zanieczyszczające środowisko. Trudno jednak będzie egzekwować te środki, dopóki pojazdy te będą nadal wjeżdżać do miast bez żadnych ograniczeń.

Socjaliści i Demokraci w Komisji Transportu głosowali dziś za poszerzeniem ram europejskiej wymiany informacji na miasta, które wprowadziły strefy czystego powietrza.

Stanowi to część wniosku legislacyjnego mającego na celu poprawę interoperacyjności różnych krajowych systemów elektronicznych pobierania opłat drogowych oraz ułatwienie wymiany informacji na temat tych kierowców, którzy nie uiszczają opłaty drogowej w innym kraju europejskim.

Rzeczniczka Grupy S&D ds. wniosku w tej sprawie, eurodeputowana Olga Sehnalová powiedziała:

- Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy w tej sprawie powinien ostatecznie doprowadzić do wdrożenia europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS), która umożliwi kierowcom korzystanie tylko z jednego urządzenia pokładowego do uiszczania opłat drogowych w całej UE. Do tej pory państwa członkowskie nie były w stanie egzekwować nieuiszczonych opłat drogowych od zagranicznych kierowców. Teraz się to zmieni, ponieważ zmieniona dyrektywa ustanawia mechanizm, który to umożliwi.

- Sprawozdanie zawiera również kluczowy cel naszej Grupy: jeśli ktoś nie uiści opłat drogowych na obszarach miejskich, władze lokalne będą mogły wymieniać niezbędne informacje w celu wyegzekwowania płatności.

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D ds. zrównoważonego rozwoju, Kathleen Van Brempt powiedziała:

- Jakość powietrza w miastach stanowi poważny problem dla naszych obywateli. Co roku około pół miliona ludzi umiera przedwcześnie w Unii Europejskiej z powodu zanieczyszczenia powietrza*, a tysiące, często najsłabszych osób, cierpią na choroby układu oddechowego. Miasta, które próbują sobie z tym poradzić poprzez ustanowienie stref czystego powietrza, do których wjazd mają tylko ekologiczne pojazdy, napotykają na ogromne trudności w karaniu niespełniających wymogów zagranicznych pojazdów, ponieważ nie istniały do tej pory podstawy prawne dla transgranicznej wymiany danych. Problem ten zostanie rozwiązany dzięki poszerzeniu zakresu dyrektywy poza pobieraniem opłat drogowych o grzywny za wjazd do stref czystego powietrza przez samochody silnie zanieczyszczające środowisko; zapewnione też zostanie w ten sposób egzekwowanie przepisów dotyczących dostępu do czystego powietrza.

* Najnowsze dane pochodzą z 2014 roku, kiedy zanieczyszczenie powietrza spowodowało 502.351 przedwczesnych zgonów w UE-28. Źródło: Raport EEA nr 13/2017 “Jakość powietrza w Europie”, s. 57-58

 

Zaangażowani europosłowie

VAN BREMPT Kathleen
VAN BREMPT Kathleen
Head of delegation
Koordynator
Belgia

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson
MARTIN DE LA TORRE Victoria
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Od Göteborga do Porto: Socjaliści wytyczają drogę do bardziej sprawiedliwej Europy
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Szczepionka jest dobrem publicznym, a Komisja powinna znieść wszelkie bariery związane z prawami własności intelektualnej
Komunikat prasowy
Grupa S&D chce wypełnić lukę między regionami Europy dzięki zrównoważonej i inteligentnej mobilności