Podziel się:

W wyniku nowych przecieków dotyczących masowych programów uchylania się od opodatkowania w skali globalnej - tzw. Paradise Papers - Grupa S&D wezwała rządy UE do odblokowania ważnych decyzji UE w sprawie reform podatku VAT, przejrzystości w zakresie podatku od osób prawnych oraz wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

 

Rzecznik Grupy S&D w komisji ds. Panama Papers, eurodeputowany Peter Simon, powiedział:

- Po rewelacjach dotyczących LuxLeaks i Panama Papers, uzyskujemy po raz kolejny głęboki wgląd w równoległy kosmos unikania opodatkowania, kierujący się własnymi prawami, z korzyścią dla nielicznych i ze szkodą dla wielu. Bezprawne unikanie opodatkowania nie jest drobnym wykroczeniem i musi stać się nielegalne! Należy skończyć z modelem biznesowym „rajów podatkowych”! Państwa członkowskie UE muszą podjąć natychmiastowe działania: kraje o stawce podatkowej w wysokości 0%, są rajami podatkowymi. Może się to wydawać oczywiste, ale dzisiejsza rzeczywistość jest zupełnie inna. Jak dotąd rządy państw członkowskich nie były w stanie uzgodnić środków, aby te kraje automatycznie znalazły się na czarnej liście rajów podatkowych. Musi się to natychmiast zmienić.

- Grupa Socjalistów i Demokratów już dość dawno temu złożyła i popiera wnioski ustawodawcze dotyczące walki z unikaniem opodatkowania, zwiększenia przejrzystości i likwidacji luk w przepisach podatkowych. Jednak państwa członkowskie stosują swą zwykłą taktykę odkładania na później w odniesieniu do wprowadzenia wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) - która zapewniałaby, że zyski byłyby opodatkowane w kraju, w którym zostały wygenerowane - oraz w sprawie wprowadzenia dla międzynarodowych korporacji obowiązku publicznej sprawozdawczości z rozbiciem na poszczególne kraje, tak aby korporacje musiały ujawniać, gdzie osiągają zyski i jakie podatki płacą od tych zysków.

- Najnowsze przecieki to najprawdopodobniej tylko wierzchołek kolejnej olbrzymiej góry lodowej. Parlament Europejski dowiódł przy pomocy swoich specjalnych komisji TAXE 1 i TAXE 2 (prowadzącej dochodzenie w sprawie afery LuxLeaks) oraz komisji śledczej ds. Panama Papers, że pragnie wywierać presję na państwa członkowskie i gotów jest walczyć razem w pierwszej linii przeciwko unikaniu opodatkowania i praniu pieniędzy w samej UE, jak i poza nią. Afery LuxLeaks, Panama Papers i Paradise Papers dowodzą, że Parlament Europejski potrzebuje ugruntowanych i stałych struktur dla prowadzenia poważnych dochodzeń, ponieważ walka z tymi naruszeniami będzie długa.

 

Współsprawozdawca komisji ds. Panama Papers i wiceprzewodniczący Grupy S&D, eurodeputowany Jeppe Kofod, powiedział:

- Jest rzeczą oczywistą, że potrzebujemy nowej struktury w Parlamencie Europejskim, aby dotrzeć do sedna tych głęboko niepokojących rewelacji. W komisji ds. Panama Papers wykonaliśmy olbrzymią pracę, ale jest rzeczą oczywistą, że nasza praca jest jeszcze wciąż daleka od ukończenia.

- Najbardziej przerażającą rewelacją jest fakt, iż większość - o ile nie wszystkie - spośród tych struktur są z technicznego punktu widzenia legalne. Dowodzi to pilnej potrzeby międzynarodowej reformy podatkowej, począwszy od surowych sankcji dla tych, którzy używają, projektują lub korzystają z agresywnego planowania podatkowego i systemów unikania opodatkowania.

- Oprócz międzynarodowych reform podatkowych, pragniemy również zaapelować o powołanie przy Komisji unijnego centrum spójności polityki podatkowej (TPCCC) w celu koordynacji i wzmocnienia współpracy pomiędzy krajowymi organami podatkowymi.

- Wzywamy Radę i Komisję do zainicjowania światowego szczytu na temat oszustw podatkowych i unikania opodatkowania, który powinien odbyć się jak najszybciej w Europie.

 

Rzeczniczka Grupy S&D do spraw gospodarczych i walutowych, eurodeputowana Pervenche Berès, powiedziała:

- Od czasu wybuchu afery LuxLeaks, co miało miejsce trzy lata temu, wielokrotnie wzywaliśmy do likwidacji rajów podatkowych i ustanowienia międzynarodowego systemu podatkowego. Pod naciskiem Parlamentu Europejskiego, Komisja Europejska przedstawiła wiele wniosków i podjętych zostało kilka decyzji. Niektóre z nich wejdą w życie w 2018 lub 2019 roku. Naszym zadaniem będzie sprawdzenie, czy zostaną one wdrożone we właściwy sposób.

- Wiele pozostaje jednak wciąż do zrobienia. Nasze wysiłki są podważane przez fakt, że wszelkie decyzje podatkowe wymagają jednomyślności państw członkowskich. Wciąż istnieje silny opór ze strony niektórych stolic UE przed dokonaniem postępu w kwestii polityki podatkowej. Jeśli chcemy dokonać postępu w kwestii większej przejrzystości podatku od osób prawnych, wspólnego europejskiego systemu podatku od osób prawnych lub wspólnego europejskiego wykazu rajów podatkowych, państwa członkowskie muszą zrezygnować z zasady jednomyślności w zakresie polityki podatkowej. W przeciwnym razie będziemy nadal oglądać nowe sezony opery mydlanej pod nazwą Paradise Papers.

Kontakt dla prasy

Hélin-villes Solange
Head of Unit
HÉLIN-VILLES Solange
Francja

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Nowy jednolity zbiór przepisów wzmacnia unijne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Komunikat prasowy
Parlament Europejski popiera apel Grupy S&D o reformę przestarzałych reguł fiskalnych UE
Komunikat prasowy
130 krajów osiągnęło historyczne porozumienie dla zapewnienia sprawiedliwości podatkowej w zakresie globalnej minimalnej stawki podatkowej od przedsiębiorstw