Podziel się:

Parlament Europejski poparł dziś dyrektywę UE, która zwiększy przejrzystość w celu walki z agresywnym planowaniem podatkowym ze strony dużych koncernów wielonarodowych w Europie. Przedsiębiorstwa o rocznych przychodach, wynoszących przynajmniej 750 mln euro, będą miały obowiązek przedstawiania informacji na temat swoich podatków, zysków i przychodów jurysdykcjom podatkowym w każdym kraju UE, w którym prowadzą działalność gospodarczą.

Negocjator Grupy S&D, francuski socjalista Emmanuel Maurel powiedział:

- Wymiana sprawozdań według krajów między organami administracji podatkowej w Europie jest koniecznym krokiem w dziedzinie wzmacniania sprawiedliwości podatkowej. Państwa członkowskie UE będą teraz mogły śledzić zyski koncernów wielonarodowych i zapewnić, że zostaną one opodatkowane w każdym kraju, w którym zostały osiągnięte. Jednak dzisiejsze głosowanie to również stracona szansa. Wyrażamy głębokie ubolewanie z powodu tego, że konserwatyści i liberałowie pozostali głusi na nasze apele w sprawie większej przejrzystości podatkowej dla większej liczby przedsiębiorstw. Konserwatyści są niespójni; rok temu głosowali za publiczną sprawozdawczością według krajów w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorstw wielonarodowych, osiągających przychody w wysokości ponad 40 mln euro, ale teraz, po wybuchu afery Panama Papers, nie podtrzymali nawet swojego własnego stanowiska z 2015 roku.

- Dyrektywa UE de facto zwolni 90% przedsiębiorstw wielonarodowych z wymogu dotyczącego przejrzystości podatkowej. Dlatego też zaproponowaliśmy rozszerzenie tego przepisu na duże przedsiębiorstwa o rocznych obrotach w wysokości ponad 40 milionów euro, zatrudniające ponad 250 pracowników. Zmiana ta rozszerzyłaby te wymagania na 20.000 przedsiębiorstw; tak więc nasza walka nie skończyła się. Grupa Socjalistów i Demokratów będzie nadal walczyć o zmianę tego progu w trakcie negocjacji, które mają na celu upublicznienie sprawozdawczości w odniesieniu do poszczególnych krajów.

Rzeczniczka Grupy S&D do spraw gospodarczych i monetarnych, Elisa Ferreira, powiedziała:

- Ogólne porozumienie w sprawie obowiązkowej wymiany informacji w odniesieniu do poszczególnych krajów pomiędzy organami administracji podatkowej w Europie jest ważnym narzędziem walki z agresywnym planowaniem podatkowym ze strony dużych koncernów wielonarodowych. Ministrowie finansów UE osłabili pierwotny wniosek Komisji w tej sprawie. Dlatego też będziemy walczyć o upublicznienie informacji gromadzonych przez organy administracji podatkowej. Konieczne będą dalsze postępy w celu zapewnienia bardziej sprawiedliwego systemu podatkowego w Europie. Apelujemy w szczególności o ustanowienie europejskiej „czarnej listy” rajów podatkowych oraz wprowadzenie sankcji wobec tych, którzy pomagają przedsiębiorstwom unikać płacenia podatków.

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Parlament popiera nowe przepisy mające na celu walkę z praniem pieniędzy i przestępczością zorganizowaną
Komunikat prasowy
Publiczna sprawozdawczość z podziałem na poszczególne państwa: Ostatnia szansa Rady na podjęcie działań w kwestii przejrzystości podatkowej
Komunikat prasowy
Weekly update - 02/09/16