Podziel się:

Socjaliści i Demokraci przewodzili dziś na posiedzeniu plenarnym głosowaniu w sprawie przeniesienia Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z Londynu do Paryża po Brexicie.

 

Rzeczniczka Grupy S&D do spraw gospodarczych i monetarnych oraz współsprawozdawczyni, eurodeputowana Pervenche Berès powiedziała:

 

- Dzisiejsze głosowanie w sprawie przeniesienia siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) do Paryża jest zwycięstwem dla Parlamentu Europejskiego i dla nas, Socjalistów i Demokratów.

 

- EUNB, mający obecnie swoją siedzibę w Londynie, musi być przygotowany na sytuację po Brexicie, niezależnie od wyniku toczących się obecnie negocjacji i kształtu przyszłych stosunków.

 

- Jako Grupa S&D staliśmy na czele walki z przestępstwami finansowymi i będziemy nadal walczyć o silniejszy nadzór nad bankami oraz ściślejszą współpracę i wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi. EUNB odgrywa kluczową rolę w regulacji i nadzorze sektora bankowego, a jego przewidywane przyszłe zadania mają kluczowe znaczenie w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Z tego powodu nie powinno dojść do zakłóceń w funkcjonowaniu tej agencji; dlatego też musimy zapewnić sprawne przeniesienie pracowników do Paryża.

 

- Niestrudzenie walczyliśmy o udział w podjęcie przyszłej decyzji dotyczącej siedziby agencji i dało się nam to osiągnąć, pomimo silnego oporu ze strony Rady Europejskiej. Jako przedstawiciele obywateli, musimy mieć coś do powiedzenia, jeśli chodzi o życie setek pracowników, których to dotyczy. Rada nie może działać sama. Parlament musi być odpowiednio zaangażowany również w przyszłe decyzje dotyczące siedzib agencji.

 

- Dlatego też udało nam się zaapelować o rewizję wspólnej deklaracji z 2012 roku, określającej zasady tworzenia europejskich agencji. Kryteria te nie są już dłużej aktualne, szczególnie jeśli chodzi o siedzibę. Musimy je zaktualizować, biorąc pod uwagę zmiany, które miały miejsce.

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Decyzja komisarz Vestager o odwołaniu się od orzeczenia sądu UE: Sprawa Apple wskazuje na potrzebę wprowadzenia unijnych przepisów podatkowych

Komunikat prasowy

Unia rynków kapitałowych musi sprawić, aby finansowanie było bardziej stabilne, zrównoważone i tańsze dla obywateli i MŚP

Komunikat prasowy

Akta FinCEN: Bezkarność korporacji musi się skończyć. Bankowcy parający się praniem pieniędzy, muszą zostać postawieni w stan oskarżenia