Published:
Share:

Reagując na przyjęcie w dniu wczorajszym kontrowersyjnej reformy sądownictwa w polskim Sejmie, Socjaliści i Demokraci wezwali polski rząd do powrotu do rządów prawa i demokratycznych wartości Unii Europejskiej.

 

Eurodeputowana Tanja Fajon, wiceprzewodnicząca Grupy S&D, powiedziała:

- Wczorajsze przyjęcie przez Sejm planu reformy sądownictwa jest poważnym krokiem wstecz w kwestii niezawisłości sędziowskiej i podziału władzy w Polsce. W głosowaniu tym nie chodzi o reformę, lecz wysadzenie w powietrze systemu kontroli i równowagi. Jarosław Kaczyński i jego nacjonalistyczna partia Prawo i Sprawiedliwość odciągają Polskę daleko od demokratycznych norm Unii Europejskiej. Wzywamy polski rząd do tego, by przestał staczać się po tej równi pochyłej i powrócił do demokratycznych wartości europejskiej rodziny.

- Unia Europejska nie może pozwolić państwu członkowskiemu na rażące naruszanie jej podstawowych wartości. W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami okaleczenia sądów w Polsce, restrykcji dotyczących prawa do zgromadzeń i ograniczania praw kobiet. Najwyższy czas, by sytuacja w Polsce znalazła się w porządku obrad najbliższej Rady Europejskiej.

Tagi:
  • women

MEPs Involved

FAJON Tanja
Head of delegation
Vice-president
Communication and Civil Liberties
Słowenia

Related News

Komunikat prasowy

Przewodniczący Grupy S&D oznajmia: przywódcy powinni wysłać z Sibiu mocne przesłanie o potrzebie odnowy

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Turcję do poszanowania suwerenności Cypru

Komunikat prasowy

Parlament Europejski przyjmuje środki mające na celu ochronę pracowników oraz zwalczanie firm przykrywek w UE