Opublikowane:
Podziel się:

Czołowi eurodeputowani S&D i eksperci ds. handlu międzynarodowego przedstawili dziś nowy dokument strategiczny w sprawie postepowego modelu handlu międzynarodowego i inwestycji.

 

W dokumencie tym nakreślono postępową i sprawiedliwą agendę na rzecz handlu i inwestycji, która promuje miejsca pracy, wzrost gospodarczy i rozwój, a także chroni prawa pracownicze, normy środowiskowe i społeczne.

 

Eurodeputowany S&D i przewodniczący Globalnego Forum Postępu, Enrique Guerrero, który koordynował prace nad tym projektem, powiedział:

 

- W ciągu ostatnich lat umowy o wolnym handlu były jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii w naszym społeczeństwie. Wynikało to również z nieprzejrzystego sposobu ich negocjowania. Dziś przedstawiamy naszą wizję postępowej agendy na rzecz globalnego handlu. Wizję, która postrzega handel jako jeden z instrumentów, który możemy wykorzystać do wspierania zrównoważonego rozwoju i równych szans dla wielu, a nie tylko dla nielicznych.

 

- Handel międzynarodowy odgrywa ważną rolę we wspieraniu wzrostu gospodarczego, tworzeniu nowych miejsc pracy i lepszych standardów życia na poziomie globalnym. Jednak wiąże się on również z dziką globalizacją, w ramach której coraz więcej pieniędzy płynie do nielicznych osób na szczycie, a płace większości stoją w miejscu. Umowy handlowe mogą odegrać istotną rolę w otwarciu nowych rynków dla produktów i usług w UE; musimy jednak zagwarantować, aby umowy te nie podważały naszych standardów społecznych, środowiskowych lub pracowniczych, ale aby właśnie pomogły one promować je na całym świecie.

 

Eurodeputowany S&D i przewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego, Bernd Lange powiedział:

 

- Z powodu tego, że Donald Trump urzęduje w Białym Domu, zagrożony jest globalny, wielostronny porządek, oparty na zasadach. Zdecydowanie odrzucamy podejście do polityki handlowej jako bezpardonowej walki, które doprowadzi do równania w dół, jeśli chodzi o prawa pracownicze, normy środowiskowe i zabezpieczenia społeczne. UE musi się postawić i pokazać, że może kształtować postępowy system handlu międzynarodowego, który na pierwszym miejscu stawia interesy pracowników, konsumentów i obywateli.

 

- W niniejszym sprawozdaniu stwierdziliśmy wyraźnie, że musimy skupić się nie tylko na tradycyjnych obszarach dostępu do rynku, ale także na kształtowaniu przepisów niezbędnych w erze cyfrowej. Może to pomóc w pobudzeniu wymiany kulturalnej i gospodarczej, ale opiera się to na krajach, które zachowują silne standardy w dziedzinie ochrony danych i ochrony praw własności intelektualnej. Musimy również stawić czoła zmianom klimatycznym i wspierać ekologiczną politykę przemysłową, umieszczając je w centrum wszelkich zawieranych przez nas umów. Globalne ocieplenie jest wyzwaniem, które dotyka nas wszystkich i czymś, z czym możemy walczyć tylko dzięki zbiorowej współpracy.

 

Uwaga dla wydawców

Dokument strategiczny został opracowany przez zespół międzynarodowych ekspertów w ramach wspólnego projektu wspieranego przez Globalne Forum Postępu i Fundację na rzecz Postępowych Studiów Europejskich, we współpracy z Postępowym Sojuszem Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Partią Europejskich Socjalistów, Europejską Konfederacją Związków Zawodowych i Solidar.

Streszczenie dokumentu strategicznego dostępne jest tutaj

Pełen tekst dokumentu strategicznego dostępny jest tutaj

W skład rady doradczej, złożonej z międzynarodowych ekspertów, weszli:

Nathalie Bernasconi, dyrektor wykonawczy IISD Europe

Carles Casajuana, członek zarządu SOLIDAR i były ambasador Hiszpanii

Stephany Griffith Jones, profesor Uniwersytetu Columbia

Eveline Herfkens, była minister ds. współpracy na rzecz rozwoju w Holandii

Pascal Lamy, były dyrektor generalny WTO i były komisarz UE ds. handlu

Eurodeputowany Bernd Lange, przewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego

Paul Magnette, burmistrz Charleroi i były minister-prezydent Walonii

Eurodeputowana Linda McAvan, przewodnicząca Komisji Rozwoju Parlamentu Europejskiego

Eurodeputowana Alessia Mosca, koordynator Socjalistów i Demokratów w Komisji Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego

Zaangażowani europosłowie

LANGE Bernd

LANGE Bernd

Członek
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Wielka Brytania powinna dotrzymać swoich obietnic

Komunikat prasowy

Umowa handlowa z UE wzmacnia prawa pracownicze wietnamskich pracowników

Komunikat prasowy

Zaktualizowana umowa między UE a Meksykiem wzmocni multilateralizm i pomoże w walce z korupcją w Meksyku - mówi Grupa S&D