Published:
Share:

Grupa S&D wzywa Unię Europejską, by umieściła poprawę życia Romów w centrum swojej agendy politycznej. Apel ten wygłoszony został podczas dorocznego Tygodnia Romów UE, odbywającego się w dniach 9 - 13 kwietnia 2018 roku, a także w związku z nową publikacją Grupy na temat tego, co powinna zrobić UE, aby walczyć z niechęcią wobec Romów.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. Romów, Soraya Post powiedziała:

- Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania ludzkiej godności, równości i przestrzegania praw człowieka. Jednak wobec Romów żyjących w Europie UE najwyraźniej nie postępuje zgodnie z tymi wartościami. Milionom Romów wciąż odmawia się podstawowych praw człowieka i mają oni do czynienia z masową dyskryminacją przez całe życie, od edukacji po zatrudnienie i dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Wynika to z głęboko zakorzenionej niechęci wobec Romów, która marginalizuje Romów i romskie społeczności. Głębokość tego uprzedzenia została podkreślona w tym tygodniu przez odrażające komentarze Matteo Salviniego we Włoszech w sprawie Międzynarodowego Dnia Romów. Uwagi te należy potępić w jak najostrzejszych słowach. UE musi w końcu postępować zgodnie ze swoimi ideałami i umieścić poprawę życia Romów w centrum swojej strategii politycznej.

- Wydarzenia, które organizujemy w tym tygodniu, a także publikacja, którą dziś zaprezentowaliśmy, mają na celu przedstawienie nowych pomysłów na walkę z niechęcią wobec Romów w Europie. Musimy wywrzeć presję na rządy krajowe, aby wreszcie podjęły w tej kwestii sensowne działania. Wezwaliśmy do podjęcia szeregu środków, które mogą pomóc w walce z historycznymi niesprawiedliwościami, z jakimi Romowie wciąż mają do czynienia. Domagamy się, by komisje prawdy i pojednania w państwach członkowskich i na poziomie UE uznały prześladowanie, wykluczanie i wysiedlanie Romów na przestrzeni historii. Wzywamy Trybunał Obrachunkowy do sprawdzenia skuteczności programów UE, ponieważ wydaje się, że nie docierają one do osób znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Prosimy również o monitorowanie przez społeczeństwo obywatelskie i dokonywanie zgłoszeń dotyczących mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści w państwach członkowskich.

- Poprawa życia Romów nie może już być dłużej sprawą drugorzędną. Jeśli UE chce być wiarygodnym głosem na temat praw człowieka na całym świecie, musi natychmiast umieścić poprawę życia Romów w UE na szczycie swojej listy priorytetów.

 

Uwaga dla wydawców

Nowa broszura Grupy S&D poświęcona walce z niechęcią wobec Romów jest dostępna tutaj

Doroczny Tydzień Romów UE będzie trwał do czwartku, 12 kwietnia. Pełen program można znaleźć tutaj

Tagi:
  • social
  • women

Powiązane dokumenty

Published 09/04/2018
The milestones in our fight against anti-gypsyism - S&D Group Brochure

MEPs Involved

POST Soraya
Head of delegation
Coordinator
Szwecja

Related News

Komunikat prasowy

UE musi robić więcej w obronie praw mniejszości LGBTI w Europie i na całym świecie

Komunikat prasowy

Przewodniczący Grupy S&D oznajmia: przywódcy powinni wysłać z Sibiu mocne przesłanie o potrzebie odnowy

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Turcję do poszanowania suwerenności Cypru