Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim przyjęli dziś z zadowoleniem decyzje ministrów finansów UE, mające na celu zwiększenie przejrzystości podatkowej.

 

Wiceprzewodniczący Grupy S&D ds. gospodarczych i monetarnych, Udo Bullmann powiedział:

- Ministrowie finansów UE uzgodnili dziś porozumienie, na mocy którego prawnicy, banki i doradcy będą pociągani do odpowiedzialności za rozwiązania podatkowe, które zaoferowali swoim zamożnym klientom w celu uniknięcia podatków. Pod przywództwem naszej Grupy Parlament wezwał do szybkiego uzgodnienia tej sprawy w Radzie niecałe dwa tygodnie temu i cieszymy się, że tak szybko uzyskaliśmy odpowiedź na ten apel.

- To dobra wiadomość w kwestii podatków, ponieważ dobre wiadomości są dość rzadkie ze względu na konieczność jednomyślności wśród państw członkowskich, dlatego też przyjmujemy z zadowoleniem osiągnięte dziś postępy.

- Parlament podejmie również jutro decyzję w sprawie zbadania przestępstw podatkowych. Damy dziś zielone światło dla utworzenia komisji specjalnej ds. zbadania przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (TAXE 3). Będziemy kontynuować prace prowadzone przez poprzednie specjalne komisje podatkowe (1 i 2) i poszerzymy nasze dochodzenie na nowe, mroczne obszary, takie jak przestępstwa finansowe, w tym skutki oszustw związanych z podatkiem VAT. Wniesiemy również wkład do toczącej się obecnie debaty na temat opodatkowania gospodarki cyfrowej i oceny krajowych systemów, zapewniających przywileje podatkowe, tak zwanych złotych wiz.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. gospodarczych i monetarnych, Pervenche Berès, powiedziała:

- Jeśli chodzi o czarną listę rajów podatkowych UE, jesteśmy świadkami dziwnej gry w „ping-ponga” w Radzie. Niektóre jurysdykcje unikające współpracy są z niej usuwane i umieszczane na szarej liście, podczas gdy inne, takie jak Bahamy, Saint Kitts i Nevis oraz Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, są dodawane do czarnej listy.

- Musimy jednak przyznać, że Rada podjęła decyzję, aby wykonać krok w kierunku większej przejrzystości, a zobowiązania do dostosowania się, podjęte przez jurysdykcje unikające współpracy, zostaną podane do wiadomości publicznej. Nasz Parlament będzie zatem mógł monitorować i oceniać ich wdrożenie.

 

Uwaga dla wydawcy:

Komisja TAXE 3 składać się będzie z 45 członków i będzie miała 12-miesięczny mandat.

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo
BULLMANN Udo
Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Hélin-villes Solange
Head of Unit
HÉLIN-VILLES Solange
Francja

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D o konflikcie interesów: „Premier Republiki Czeskiej, Babisz, podważa europejskie wartości i oszukuje europejskich podatników”
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Nie może być unijnych pieniędzy dla państw członkowskich, które nie przestrzegają praworządności
Komunikat prasowy
Eurodeputowani Grupy S&D wzywają do szybkiego wdrożenia unijnego planu odbudowy o silnym wymiarze społecznym