Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o nadzwyczajną pomoc i długoterminowe rozwiązanie kryzysu humanitarnego dotyczącego migrantów w Bośni i Hercegowinie

Socjaliści i Demokraci wezwali dziś na posiedzeniu plenarnym do przyznania nadzwyczajnego wsparcia dla tysięcy migrantów, uchodźców i osób

Komunikat prasowy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem ogłoszenie porozumienia UE-Wielka Brytania

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim przyjmują z zadowoleniem ogłoszenie porozumienia, które ma zapewnić konieczne ograniczenie szkód po

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zmienione przepisy gwarantują, że ludzie zawsze będą mieli głos w Parlamencie

Socjaliści i Demokraci przewodzili zmianom przepisów wewnętrznych, aby umożliwić Parlamentowi normalne funkcjonowanie i zapewnić, że głosy obywateli

Komunikat prasowy

Grupa S&D o głosowaniach w sprawie migracji i azylu: Dowody wskazują na to, że potrzebujemy długoterminowych rozwiązań opartych na solidarności

Socjaliści i Demokraci przewodzą dziś postępowej większości w kwestii dwóch rezolucji, które potwierdzają, że polityka migracyjna i azylowa UE

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Środki przejściowe WPR i 8 mld euro pod choinkę dla unijnego sektora rolnego i rolno-spożywczego w tym roku

Parlament Europejski przyjął rozporządzenie przejściowe, które przedłuży środki wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej o kolejne dwa lata, aby

Komunikat prasowy

Dobra wiadomość na zakończenie trudnego roku - mówi Iratxe García o konkluzjach Rady Europejskiej

Po posiedzeniu szefów państw i rządów UE przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Iratxe García powiedziała: - To był

Komunikat prasowy

Grupa S&D zapewnia, że treści terrorystyczne online będą usuwane w ciągu godziny

Parlament Europejski i niemiecka prezydencja w Radzie osiągnęły dzisiaj porozumienie polityczne, które gwarantuje, że treści terrorystyczne

Komunikat prasowy

Parlament weźmie pełną odpowiedzialność za zatwierdzenie budżetu UE i porozumienia w sprawie Brexitu - mówi Iratxe García przed posiedzeniem Rady Europejskiej

Przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Iratxe García wzięła dzisiaj udział w posiedzeniu Partii Europejskich

Komunikat prasowy

„Konferencja w sprawie przyszłości Europy powinna zostać przedłużona do 2023 roku” - mówią Iratxe García i Marek Belka

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim przyjęli strategię na rzecz Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Jej celem jest jak najszybsze

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Komisję, aby Frontex wrócił na właściwy kurs

Grupa S&D w Parlamencie Europejskim nadal wyraża poważne zaniepokojenie w kwestii przywództwa Frontexu, unijnej agencji straży granicznej. Ponawiamy