SCHALDEMOSE Christel
SCHALDEMOSE Christel
Head of delegation
Koordynator
Born on 04/08/1967 , Odense

Obowiązki

  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Koordynator

Komisje

  • Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów , Koordynator
  • Komisja Specjalna ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej , Członek
  • Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do spraw stosunków z Japonią , Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
  • Delegacja do spraw Współpracy w ramach Wymiaru Północnego i do spraw Stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE–Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

SCHALDEMOSE Christel

SCHALDEMOSE Christel

Head of delegation
Koordynator
Dania
FUGLSANG Niels

FUGLSANG Niels

Członek
Dania
VIND Marianne

VIND Marianne

Członek
Dania