Poznaj naszych eurodeputowanych

Grupa S&D składa się ze 145 europosłów pochodzących z 25 krajów UE. Jest to druga pod względem wielkości grupa polityczna w Parlamencie Europejskim. Nasi europosłowie działają we wszystkich komisjach parlamentarnych i delegacjach międzynarodowych.

Filtruj według

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, Przewodnicząca
Hiszpania
ANDRIEU Eric

ANDRIEU Eric

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, finansowanie lepszej, bardziej sprawiedliwej Europy i koordynacja WRF
BUDG / CONT
Francja
BELKA Marek

BELKA Marek

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, Handel międzynarodowy oraz relacje z obywatelami i instytucjami
INTA / AFCO / PETI
Polska
BONAFÈ Simona

BONAFÈ Simona

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, sprawy parlamentarne oraz koordynacja z parlamentami krajowymi i stosunki międzyinstytucjonalne
DEVE (SDGs) / Stosunki międzyinstytucjonalne
Włochy
BORZAN Biljana

BORZAN Biljana

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, nowa ekonomia, która pracuje dla wszystkich
ECON / IMCO / Koordynacja z parlamentami krajowymi
Chorwacja
ERTUG Ismail

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, transformacja, innowacje i silna Europa cyfrowa
ITRE/ CULT/ Digital WG/ JURI (Europa cyfrowa)/ TRAN (kwestie niezwiązane z Nowym Zielonym Ładem)
Niemcy
FRITZON Heléne

FRITZON Heléne

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, nowa Europa Socjalna równości, spójności i silnych praw
EMPL/FEMM/ENVI (Zdrowie) / Stosunki ze związkami zawodowymi
Szwecja
MARQUES Pedro

MARQUES Pedro

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, Nowy Zielony Ład i wiceprzew. ds. komunikacji
ENVI / TRAN / AGRI / PECH / ITRE (Energia)
Portugalia
PLUMB Rovana

PLUMB Rovana

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, sprawiedliwa transformacja i demografia
REGI / ITRE / ENVI (sprawiedliwa transformacja)
Rumunia
AGIUS SALIBA Alex

AGIUS SALIBA Alex

Koordynator
Committee
Komisja Petycji
Malta
AGUILERA Clara

AGUILERA Clara

Koordynator
Committee
Komisja Rybołówstwa
Hiszpania
AVRAM Carmen

AVRAM Carmen

Koordynator
Committee
Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu
Rumunia
BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Committee
Komisja Rozwoju
Niemcy
DANIELSSON Johan

DANIELSSON Johan

Koordynator
Committee
Komisja Transportu i Turystyki
Szwecja
DE CASTRO Paolo

DE CASTRO Paolo

Koordynator
Committee
Komisja : Rolnictwo i Rozwój Wsi
Włochy
FERNÁNDEZ Jonás

FERNÁNDEZ Jonás

Koordynator
Committee
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Hiszpania
GARCÍA DEL BLANCO Ibán

GARCÍA DEL BLANCO Ibán

Koordynator
Committee
Komisja Specjalna ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej
Hiszpania
GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Committee
Komisja Budżetowa
Hiszpania
GUTELAND Jytte

GUTELAND Jytte

Koordynator
Committee
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Szwecja
JONGERIUS Agnes

JONGERIUS Agnes

Head of delegation
Koordynator
Committee
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Holandia
KAMMEREVERT Petra

KAMMEREVERT Petra

Koordynator
Committee
Komisja Kultury i Edukacji
Niemcy
KREHL Constanze Angela

KREHL Constanze Angela

Koordynator
Committee
Komisja Rozwoju Regionalnego
Niemcy
LALUCQ Aurore

LALUCQ Aurore

Koordynator
Committee
Podkomisja do Spraw Podatkowych
Francja
MAJORINO Pierfrancesco

MAJORINO Pierfrancesco

Koordynator
Committee
Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji
Włochy
MANDA Claudiu

MANDA Claudiu

Koordynator
Committee
Komisja Kontroli Budżetowej
Rumunia