Poznaj naszych eurodeputowanych

Grupa S&D składa się ze 154 europosłów pochodzących z 26 krajów UE. Jest to druga pod względem wielkości grupa polityczna w Parlamencie Europejskim. Nasi europosłowie działają we wszystkich komisjach parlamentarnych i delegacjach międzynarodowych.

Kryteria wyszukiwania

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, Przewodnicząca
Hiszpania

ANDRIEU Eric

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, finansowanie lepszej, bardziej sprawiedliwej Europy i koordynacja WRF
BUDG / CONT
Francja

BONAFÈ Simona

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, sprawy parlamentarne oraz koordynacja z parlamentami krajowymi i stosunki międzyinstytucjonalne
Sekretarz parlamentarny
Włochy

BORZAN Biljana

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, nowa ekonomia, która pracuje dla wszystkich
ECON / IMCO/ INTA
Chorwacja

DALLI Miriam

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, Nowy Zielony Ład i wiceprzew. ds. komunikacji
ENVI / TRAN / AGRI / PECH / ITRE (Energia)
Malta

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, transformacja, innowacje i silna Europa cyfrowa
ITRE/ CULT/ Digital WG/ JURI (Europa cyfrowa)/ TRAN (kwestie niezwiązane z Nowym Zielonym Ładem)
Niemcy

FRITZON Heléne

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, nowa Europa Socjalna równości, spójności i silnych praw
EMPL/FEMM/ENVI (Zdrowie) / Stosunki ze związkami zawodowymi
Szwecja

MORAES Claude

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, obrona demokracji i praw podstawowych
LIBE / PETI / AFCO / Ekstremizm WG / JURI (z wyjątkiem kwestii związanych z Europą cyfrową)
Wielka Brytania

PIRI Kati

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, silna i oparta na wartościach Europa w świecie
AFET / DEVE / SEDE / DROI / DEG
Holandia

PLUMB Rovana

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, sprawiedliwa transformacja i demografia
REGI
Rumunia

AGUILERA Clara

Koordynator
Committee
Komisja Rybołówstwa
Hiszpania

BULLMANN Udo

Koordynator
Committee
Komisja Rozwoju
Niemcy

DANIELSSON Johan

Koordynator
Committee
Komisja Transportu i Turystyki
Szwecja

DE CASTRO Paolo

Koordynator
Committee
Komisja : Rolnictwo i Rozwój Wsi
Włochy

FERNÁNDEZ Jonás

Koordynator
Committee
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Hiszpania

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Committee
Komisja Budżetowa
Hiszpania

GUTELAND Jytte

Koordynator
Committee
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Szwecja

JONGERIUS Agnes

Head of delegation
Koordynator
Committee
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Holandia

KAMMEREVERT Petra

Koordynator
Committee
Komisja Kultury i Edukacji
Niemcy

KIRTON-DARLING Jude

Koordynator
Wielka Brytania

KREHL Constanze Angela

Koordynator
Committee
Komisja Rozwoju Regionalnego
Niemcy

MANDA Claudiu

Koordynator
Committee
Komisja Kontroli Budżetowej
Rumunia

MIKSER Sven

Koordynator
Committee
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
Estonia

NICA Dan

Head of delegation
Koordynator
Committee
Komisja Przemysłu
Rumunia

NOICHL Maria

Koordynator
Committee
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
Niemcy