Podziel się:

Podczas głosowania Parlamentu Europejskiego na posiedzeniu plenarnym Grupa S&D wezwała państwa członkowskie do ułatwienia podróżowania osobom posiadającym unijne cyfrowe zaświadczenia COVID-19. W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska uruchomiła bramę sieciową dla krajów UE do wydawania i weryfikacji zaświadczeń, a dziewięć krajów już korzysta z unijnych zaświadczeń.

Eurodeputowani S&D zachęcają również państwa członkowskie do wypracowania wspólnego porozumienia w celu położenia kresu dodatkowym ograniczeniom na podstawie wniosku Komisji z ubiegłego tygodnia. Zgodnie z porozumieniem osiągniętym w dniu 20 maja, obywatele mają prawo do zaświadczenia, jeśli zostali zaszczepieni, uzyskali negatywny wynik testu lub są uodpornieni na wirus, a rządy UE zobowiązały się do zniesienia dodatkowych ograniczeń dla posiadaczy tych zaświadczeń. Grupa S&D naciska również na skoordynowane podejście ze strony rządów, jeśli chodzi o wydawanie zaświadczeń dla obywateli spoza UE podróżujących do UE.

Ostateczne porozumienie będzie omówione dziś rano, a następnie zostanie poddane pod głosowanie. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone w środę rano. Konferencję prasową online, w której weźmie udział główny negocjator, eurodeputowany S&D, Juan Fernando López Aguilar, można śledzić dzisiaj o godz. 13.15.

Eurodeputowany Juan Fernando López Aguilar, negocjator i przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, powiedział:

- 42 lata temu Parlament Europejski został po raz pierwszy wybrany w głosowaniu powszechnym. 12 lat temu, dzięki Traktatowi Lizbońskiemu i Karcie Praw Podstawowych, Parlament Europejski poszerzył swoją władzę ustawodawczą bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. A jednak ten Parlament rzadko jest źródłem sensacyjnych wiadomości, a jeszcze rzadziej sensacyjnych i dobrych wiadomości. Jest to efekt poprawek, negocjacji i przyjęcia unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19 w rekordowo szybkim czasie; w ciągu zaledwie dwóch miesięcy Parlament Europejski dokonał zmian, chroniąc prawa obywateli, broniąc swobodnego przepływu osób i prywatności, zapewniając pewność prawa i zapobiegając dyskryminacji. Celem jest przywrócenie w pełni funkcjonalnej strefy Schengen, cennego zasobu, którego brakowało podczas kryzysu związanego z pandemią COVID-19.

Eurodeputowana Birgit Sippel, rzeczniczka Grupy S&D ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, powiedziała: 

- Zaświadczenia będą miały prawdziwą wartość dodaną, ponieważ państwa członkowskie zobowiązują się powstrzymać od ograniczeń w podróżowaniu, takich jak testy lub kwarantanna, jeśli pozwala na to sytuacja zdrowotna. Chociaż nadal musimy być ostrożni, pandemia nie będzie trwać wiecznie. Dlatego też zadbaliśmy o to, aby zaświadczenia te były środkiem tymczasowym i wygasły po 12 miesiącach. Jeśli będą nadal potrzebne, Komisja będzie musiała wystąpić z nowym wnioskiem, który zostanie poddany publicznej debacie oraz odpowiedniej kontroli i ocenie. Zadbaliśmy również o to, aby korzystając z zaświadczeń, przemieszczali się ludzie, a nie ich dane. Zapewnienie całkowitej ochrony danych osobowych jest stałą troską Grupy S&D. Teraz państwa członkowskie powinny jak najlepiej wykorzystać te nowe przepisy, aby zapewnić pewność tam, gdzie w ciągu ostatniego roku ludzie mieli do czynienia z całkowitym zamieszaniem i brakiem jasności, oraz aby stopniowo ułatwić podróżowanie w okresie letnim.

Zaangażowani europosłowie

SIPPEL Birgit
SIPPEL Birgit
Koordynatorka
Niemcy

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan
MACPHEE Ewan
Rzecznik prasowy
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Nowy jednolity zbiór przepisów wzmacnia unijne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Komunikat prasowy
Dochodzenie w sprawie Frontexu ujawnia zaniedbania kierownictwa i pilną potrzebę zmian
Komunikat prasowy
W obliczu zagrożenia strefy Schengen, Grupa S&D przewodzi apelom o pilne wprowadzenie zmian