Podziel się:

W odpowiedzi na dzisiejsze zatwierdzenie zaktualizowanej unijnej czarnej listy rajów podatkowych przez ministrów spraw zagranicznych UE, Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim skrytykowali danie przepustki dla bogatych i potężnych krajów i ponowili swój apel o przyjęcie surowszych kryteriów w kwestii unijnej listy rajów podatkowych.

Eurodeputowana Aurore Lalucq, rzeczniczka Grupy S&D do spraw podatkowych, powiedziała:

- Po raz kolejny unijna lista rajów podatkowych odpuściła najgorszym przestępcom. Na czarnej liście znajduje się 12 krajów; wszystkie z nich są małe, a wśród nich 11 to tropikalne wyspy. Na tej czarnej liście nie znalazł się żaden duży, bogaty ani unijny kraj. Australia, która i tak nie wywiązała się ze swoich raczej niejasnych zobowiązań w kwestii zniesienia szkodliwego systemu podatkowego, uniknęła wpisania na tę listę. Nic dziwnego, że unijna lista rajów podatkowych obejmuje tylko 2% pieniędzy ukrytych w rajach podatkowych, co czyni ją nieskuteczną bronią w walce z przestępstwami podatkowymi.

- W 2021 roku rządy UE muszą wreszcie przekształcić listę w solidne narzędzie, wyposażając ją w bardziej rygorystyczne kryteria, które będą naprawdę działać. Jak to możliwe, że na liście znalazły się tylko dwa spośród 13 krajów z zerową stawką podatkową? Jaki może być wyraźniejszy sygnał dla raju podatkowego niż firmy, które w ogóle nie płacą podatku od osób prawnych? Domagamy się tego, aby zerowa stawka podatkowa prowadziła do automatycznego umieszczenia na czarnej liście.

- Minimalna efektywna stawka podatkowa na poziomie międzynarodowym i w całej UE jest jedynym sposobem na ograniczenie szkodliwej konkurencji podatkowej. Nasz model gospodarczy nie może dłużej polegać na wyścigu o najniższe stawki podatkowe pomiędzy krajami UE. Musimy uporządkować swój własny dom i umieścić na tej liście wszystkie raje podatkowe, w tym kraje europejskie. Będzie to pierwszy krok w kierunku nowego modelu, opartego na przejrzystości i współpracy, który będzie zwalczał uchylanie się od opodatkowania w całej Europie.

Eurodeputowany Jonás Fernández, rzecznik Grupy S&D do spraw gospodarczych i monetarnych, powiedział:

- Rewelacje dotyczące afery OpenLux były bolesnym przypomnieniem, że raje podatkowe kwitną nawet w UE. Procedura przesiewowa powinna zostać rozszerzona na wszystkie kraje UE, które są obecnie z niej zwolnione. Nawet przy zastosowaniu dzisiejszych słabych kryteriów, wiele krajów UE znalazłoby się na czarnej liście. W naszej ostatniej rezolucji Parlament Europejski zobowiązuje się do zbadania i skontrolowania wszystkich krajów UE, dopuszczających się unikania opodatkowania. Tylko jeśli zachowamy porządek w naszym własnym domu, Europa będzie wiarygodnym liderem w dziedzinie sprawiedliwości podatkowej.

- Grupa ds. Kodeksu Postępowania - organ odpowiedzialny za kontrolę rajów podatkowych - spotyka się za zamkniętymi drzwiami i poza zasięgiem opinii publicznej. Aby zapewnić odpowiednią kontrolę i większą przejrzystość, Parlament Europejski musi zostać zaangażowany w ten proces.

- Po wielu latach blokad ministrowie UE zdecydują w tym tygodniu o publicznej sprawozdawczości z podziałem na kraje, która zobowiązałaby międzynarodowe firmy do ujawniania informacji podatkowych, a tym samym do zapobiegania unikaniu opodatkowania. Wzywamy ministrów UE, aby zachowali się odważnie i podjęli ten ważny krok na rzecz sprawiedliwości podatkowej.

Uwaga dla wydawców:

Rezolucję Parlamentu Europejskiego przyjętą na posiedzeniu plenarnym można znaleźć tutaj.

W 2017 roku UE opublikowała pierwszą unijną „czarną listę” i „szarą listę” rajów podatkowych, oficjalnie znaną jako unijna lista jurysdykcji niechętnych do współpracy w celach podatkowych. Państwa członkowskie przygotowują te listy w ramach Grupy ds. Kodeksu Postępowania w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw, tajnej grupy ekspertów rządowych, zgodnie z trzema kryteriami, takimi jak: przejrzystość, sprawiedliwe opodatkowanie oraz zaangażowanie w realizację pakietu OECD dotyczącego przeciwdziałania BEPS (chodzi o erozję podstawy podatkowej i przenoszenie zysków). Kraje, które nie spełniają któregokolwiek z tych trzech kryteriów, trafiają na „czarną listę” (oficjalnie nazywaną załącznikiem I), chyba że zobowiążą się do wdrożenia reform, w którym to przypadku trafiają na „szarą listę” (oficjalnie nazywaną załącznikiem II).

 

Zobowiązania, podjęte przez niektóre kraje znajdujące się obecnie na tak zwanej „szarej liście”, pozostają nieujawnione. Tak jest obecnie w przypadku Australii, w przypadku której zarówno ST 5134 2020 INIT (2020) „Raport z postępów - Australia”, jak i ST 5007 2019 INIT (2019) „Unijna lista jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych - zobowiązanie Australii w sprawie nowo zidentyfikowanego systemu AU001”, pozostają niedostępne. Szkodliwy system zidentyfikowany w przypadku Australii, „jednostka bankowości zagranicznej”, został wymieniony jedynie w przeglądzie preferencyjnych systemów podatkowych i innych środków zbadanych przez Grupę ds. Kodeksu Postępowania (Opodatkowanie działalności gospodarczej) w ramach unijnych kryteriów umieszczenia w wykazie 2.1 i 2.2 (ST 8603 2020 - czerwiec 2020).

Zaangażowani europosłowie

FERNÁNDEZ Jonás
FERNÁNDEZ Jonás
Koordynator
Hiszpania
LALUCQ Aurore
LALUCQ Aurore
Koordynator
Francja

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia
PELZ Silvia
Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Czas podjąć działania w sprawie podatku cyfrowego i globalnej minimalnej efektywnej stawki podatkowej - mówi Grupa S&D, wzywając przywódców UE do poparcia propozycji Bidena
Komunikat prasowy
Grupa S&D jest zaniepokojona wpływem biznesu na przejrzystość finansową po ujawnieniu ingerencji organizacji biznesowej w projekt dyrektywy
Komunikat prasowy
Budżet UE na rok 2022 będzie miał silne, postępowe jądro, koncentrujące się na kwestiach społecznych i ekologicznych