Podziel się:

Pod przywództwem Socjalistów i Demokratów, Parlament Europejski zatwierdził w ubiegłym tygodniu, wraz z prawem klimatycznym, ambitny cel w postaci redukcji emisji o 60% do 2030 roku.  W dniu dzisiejszym w Parlamencie Europejskim odbędzie się kluczowe głosowanie w sprawie finansowania przejścia na zrównoważone społeczeństwo i gospodarkę. Grupa S&D prowadziła kampanię na rzecz umieszczenia Zielonego Ładu w centrum programu prac nowej Komisji, a obecnie dąży do tego, aby jego finansowanie było odpowiednie i zrównoważone oraz aby miało ono wymiar socjalny.

Paul Tang, eurodeputowany Grupy S&D i autor sprawozdania w sprawie zrównoważonego finansowania, powiedział:

- Będziemy mogli walczyć z kryzysem klimatycznym i obniżyć emisje o 60% w ciągu najbliższych 10 lat tylko wówczas, kiedy zmobilizujemy wszystkie dostępne fundusze prywatne i publiczne w celu zapewnienia przejścia na społeczeństwo wolne od emisji dwutlenku węgla.

- Oznacza to położenie kresu „eko-wybielaniu” inwestycji, nie tylko prywatnych, ale także publicznych. Wszyscy powinni korzystać z unijnych ram ekologicznej taksonomii jako dowodu, że ich twierdzenia dotyczące zrównoważonego rozwoju są prawdziwe. Solidny test pod hasłem „nie wyrządzaj znaczącej szkody” zagwarantuje, że ani jedno euro ze środków publicznych, w tym z unijnego Funduszu Odbudowy po pandemii Covid-19, nie zostanie przeznaczone na działania, które przynoszą szkodę naszym obywatelom i planecie.

- Zapewnienie inwestorom rzetelnych danych z pewnością zachęci ich do bardziej zrównoważonych inwestycji. Jednocześnie musimy nie tylko zniechęcać do niezrównoważonych inwestycji, ale stopniowo całkowicie od nich odejść. Chcemy również, aby banki centralne zaprzestały udzielania pożyczek firmom, które zanieczyszczają środowisko, zatruwając naszą planetę i zagrażając stabilności naszej gospodarki.

- Aby osiągnąć nasze cele klimatyczne, nie tylko nasze wydatki, ale także nasze dochody muszą stać się w większym stopniu zrównoważone. Dlatego też wzywamy do wprowadzenia ekologicznego opodatkowania na szczeblu krajowym i unijnym, aby sprawić, że zanieczyszczający będą za to płacili. Musimy zwalczać unikanie opodatkowania i oszustwa podatkowe, aby odzyskać pieniądze, które słusznie należą do społeczeństwa oraz zapewnić, aby wpłynęły one na stworzenie lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich.

Pierre Larrouturou, eurodeputowany S&D i negocjator budżetowy ds. niniejszego sprawozdania, powiedział:

- W niniejszym sprawozdaniu eurodeputowani konfrontują głowy państw z ich obowiązkami: Czy Zielony Ład, prawo klimatyczne, to tylko puste obietnice? Czy to „eko-wybielanie”? A może zapewnimy sobie środki na sfinansowanie naszych ambicji klimatycznych?

- Pierwszym rozwiązaniem, jakie zostanie rozstrzygnięte w najbliższych tygodniach, jest podatek od spekulacji. Według sprawozdania, podatek ten jest najwyraźniej źródłem finansowania, które zapewni najwyższy dochód, sięgający 57 miliardów rocznie.

- W naszym sprawozdaniu przypomniano, że według Komisji Europejskiej co roku potrzeba co najmniej 660 miliardów euro, aby osiągnąć cele Zielonego Ładu. Naszym obowiązkiem jest wskazanie, gdzie można znaleźć te miliardy euro, prywatne i publiczne, zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym. Eurodeputowani wypełniają swoje obowiązki i zapewniają konkretne rozwiązania, aby znaleźć te 660 miliardów euro; chodzi o wstrzymanie dotacji i inwestycji w paliwa kopalne, lepsze wykorzystanie miliardów euro stworzonych przez Europejski Bank Centralny i, co najpilniejsze, prawdziwy europejski budżet klimatyczny zasilany koszykiem nowych zasobów poczynając od podatku od spekulacji, podatku od transakcji finansowych. Teraz do szefów państw należy wypełnienie obowiązków podczas negocjowania budżetu europejskiego na następnych 7 lat. Obrońcy klimatu na całym świecie patrzą na Europę, zastanawiając się, czy odniesie ona sukces w ramach Zielonego Ładu? Nie może nam się nie udać. Nie byłoby niczego gorszego niż Zielony Ład bez finansowania, oznaczałoby to po prostu „eko-wybielanie”. Za 7 lat będzie za późno na podjęcie odpowiednich działań. Młodzi ludzie zmobilizowani na rzecz obrony klimatu mogliby nas za to znienawidzić i mieliby rację.

Zaangażowani europosłowie

LARROUTUROU  Pierre

LARROUTUROU Pierre

Członek
Francja
TANG Paul

TANG Paul

Członek
Holandia

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia
Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Iratxe García: „Wzywamy Radę do pilnego przyjęcia budżetu; wszyscy Europejczycy (w tym Węgrzy i Polacy) potrzebują pakietu odbudowy”

Komunikat prasowy

Budżet UE na 2021 rok to nasza pierwsza szansa na pokazanie obywatelom, że wspieramy ich w czasach kryzysu i po nim

Komunikat prasowy

Udało nam się! Socjaliści i Demokraci zagwarantowali kolejny siedmioletni budżet UE