Podziel się:

Prawo klimatyczne ma być pierwszym aktem legislacyjnym, jaki przedstawi Komisja von der Leyen w celu realizacji ambitnego celu, zgodnie z którym do roku 2050 Europa stanie się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. Socjaliści i Demokraci zawsze przewodzili  tej kluczowej bitwie. Grupa S&D jest głęboko przekonana, że wniosek Komisji - aby mógł zostać uznany za odważny, ambitny i poważny - powinien określać prawnie wiążące krajowe i unijne cele pośrednie, konkretne na rok 2030 (55%) i przynajmniej orientacyjne na rok 2040, aby osiągnąć zerową emisję netto gazów cieplarnianych do roku 2050. Wzywamy również do utworzenia „Rady Doradczej ds. Klimatu”, która poprzez wydawanie zaleceń i zapewnianie spójności polityk UE z celami klimatycznymi będzie mogła ostatecznie monitorować i oceniać postępy na drodze do osiągnięcia do roku 2050 celu w postaci neutralności klimatycznej oraz celów pośrednich na lata 2030 i 2040.

Wreszcie, co nie mniej istotne, prawo klimatyczne powinno również określić stałą wielkość emisji gazów cieplarnianych w ramach budżetowego narzędzia ograniczania emisji dwutlenku węgla zgodnie z ustalonymi celami na lata 2030 i 2040 oraz zgodnie z celem w postaci neutralności klimatycznej do roku 2050.

Jeśli chcemy wysłać silny sygnał, musimy mieć prawo klimatyczne, które zostanie przyjęte przed szczytem klimatycznym COP26 w Wielkiej Brytanii.

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D, odpowiedzialna za Europejski Zielony Ład, Miriam Dalli powiedziała:

- Jeśli UE traktuje poważnie podejmowane przez siebie działania, proponowane prawo klimatyczne nie może mieć symbolicznego charakteru. Cele pośrednie są konieczne, jeśli UE ma osiągnąć zerową emisję netto gazów cieplarnianych do roku 2050. Ambicja musi być jasna, ponieważ sam przemysł musi wiedzieć, do czego powinien się przygotować.

- Jest rzeczą oczywistą, że aby UE mogła osiągnąć swój cel wyznaczony na rok 2050, należy ustalić cel redukcji o co najmniej 55% do roku 2030 oraz cel pośredni na rok 2040. Pozwoliłoby to uniknąć pośpiechu w ostatniej chwili, aby branże przemysłu się do tego przystosowały. Równie ważne jest przyjęcie wiążącego prawa klimatycznego przed tegorocznym szczytem klimatycznym COP26, co zapewni UE wiarygodność w kwestii działań na rzecz zmian klimatu. 

Eurodeputowany S&D i członek Komisji Środowiska, Mohammed Chahim powiedział:

- Niniejsze prawo klimatyczne stanowi wielki krok w kierunku zapewnienia neutralności węglowej do roku 2050. Pomoże nam ono osiągnąć neutralność węglową poprzez egzekwowanie ambitnych celów pośrednich.

- Oczekuję, że prawo to wyznaczy wyraźne granice dla państw członkowskich oraz skłoni przemysł do przyspieszenia działań i wzięcia odpowiedzialności za zanieczyszczanie środowiska. Niniejsze prawo klimatyczne jest pierwszym krokiem do spełnienia oczekiwań i apeli zdecydowanej większości Europejczyków, domagających się podjęcia natychmiastowych działań na rzecz klimatu.

- Jako socjaldemokraci będziemy naciskać w Parlamencie na ambitny charakter tego prawa, przestrzegając równocześnie zasady sprawiedliwej transformacji. Wiemy, że czeka nas trudna transformacja; musimy zagwarantować, by objęła ona wszystkich.

 

Zaangażowani europosłowie

DALLI Miriam

DALLI Miriam

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Malta
CHAHIM Mohammed

CHAHIM Mohammed

Członek
Holandia

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Przemysł przyszłości będzie miał ekologiczny, zrównoważony i socjalny charakter - proponuje Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Odnieśliśmy dzisiaj duży sukces w ramach walki ze zmianami klimatu. Komisja Ochrony Środowiska UE zażądała włączenia sektora żeglugi do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji

Komunikat prasowy

Grupa S&D: COVID-19 nie może być pretekstem do odsunięcia w czasie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. UE i ONZ muszą podjąć natychmiastowe działania