Podziel się:

Socjaliści i Demokraci wzywają do wprowadzenia jasnych, minimalnych standardów i przepisów, w tym wprowadzenia we wszystkich państwach członkowskich UE zakazu przekazywania zagranicznych darowizn na działalność polityczną. Jest to konieczne, aby zmniejszyć napływ brudnych pieniędzy, zwiększyć przejrzystość i uniemożliwić zagranicznym podmiotom, takim jak Rosja, ingerencję w wybory i kampanie referendalne w Europie.

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem dokument roboczy w sprawie tajnego finansowania działalności politycznej przez zagranicznych darczyńców, który został dziś przedstawiony w Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji (INGE).

Europejska demokracja nie jest na sprzedaż! Zapisz datę webinarium Grupy S&D na ten temat, które odbędzie się w środę, 24 marca!

Eurodeputowany Andreas Schieder, negocjator Grupy S&D w komisji specjalnej INGE, powiedział:

- W ostatnich latach byliśmy świadkami wielu prób destabilizacji naszych procesów demokratycznych poprzez bezpośrednie lub pośrednie finansowanie partii politycznych przez podmioty zagraniczne, najczęściej pochodzące z Rosji. Bez względu na to, czy chodzi o FPÖ w Austrii, Zjednoczenie Narodowe we Francji, kampanię na rzecz Brexitu czy Ligę we Włoszech, Rosja zawsze stosuje tę samą strategię. Celowo wyszukuje skrajnie prawicowe, ekstremistyczne partie, aby rekrutować podmioty w Unii Europejskiej do tego, aby pomogły jej wzmocnić swoją pozycję w Europie. W zamian skrajna prawica w Europie może liczyć na bardzo hojne linie kredytowe lub wsparcie kampanii przez Rosję.

- Jest to możliwe, ponieważ Rosja i inne podmioty czerpią korzyści z faktu, że prawa wyborcze nie są zharmonizowane w UE. Wykorzystują one wiele luk w celu ukrywania zagranicznych pieniędzy, takie jak finansowanie przez pośredników, fundacje, firmy fasadowe lub finansowanie internetowych reklam politycznych lub mediów. Musimy zamknąć te luki. Konieczne jest ustanowienie minimalnych standardów w zakresie przejrzystości dla wszystkich partii w Europie oraz ograniczenie darowizn zagranicznych na ich rzecz lub też ich całkowite zakazanie. W szczególności, jak słusznie zasugerowano w dokumencie roboczym komisji specjalnej INGE, powinniśmy zabronić spółkom przykrywkowym angażowania się w finansowanie partii, ponieważ ukrywają one geograficzne źródło i pochodzenie funduszy. Musimy również ograniczyć wydatki na kampanie polityczne, aby zmniejszyć wpływ na nie wysokich darowizn.

Pierfrancesco Majorino, koordynator Grupy S&D w komisji specjalnej INGE, powiedział:

- Istnieje niejasny, powiedziałbym prawie tajemny poziom wykorzystania funduszy i środków, który musimy zdemaskować na wszystkich poziomach. Jestem przekonany, że świat polityczny i instytucje były w ostatnich latach źle przygotowane do walki z ingerencją spoza Unii Europejskiej, a zwłaszcza ze strony Rosji. Dlatego też powołaliśmy komisję specjalną INGE; kluczowe znaczenie ma kontynuacja naszej pracy w celu przedstawienia konkretnych zaleceń.

- Powinniśmy zharmonizować różne krajowe ustawodawstwa. Fakt, że każdy kraj działa inaczej lub ma inne przepisy dotyczące politycznego finansowania, pozostawia miejsce dla tych z zewnątrz, którzy chcą ingerować i pragną promować swoje interesy oraz osłabiać europejską jedność.

- Grupa S&D jest bardzo zdeterminowana, aby bronić naszej europejskiej demokracji przed wszelkimi próbami manipulacji z zewnątrz. Demokracja jest wolą ludu, a nie wolą brudnych, zagranicznych pieniędzy.

Uwaga dla wydawców:

Według ustaleń ekspertów oraz komisji specjalnej INGE, w ciągu ostatniej dekady Rosja, Chiny i inne autorytarne reżimy przekazały ponad 300 milionów dolarów w 33 krajach w celu ingerencji w procesy demokratyczne w ponad 100 przypadkach.  

Zaangażowani europosłowie

MAJORINO Pierfrancesco
MAJORINO Pierfrancesco
Koordynator
Włochy
SCHIEDER Andreas
SCHIEDER Andreas
Head of delegation
Członek
Austria

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga
CZERNY-GRIMM Inga
Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
UE musi przyjąć nową strategię wobec Rosji, która zawierałaby wyraźną cenę za zagrożenia dla bezpieczeństwa w Europie
Komunikat prasowy
Eurodeputowani S&D ponownie wyrażają poparcie dla kolumbijskiego porozumienia pokojowego
Komunikat prasowy
Zabezpieczenia w nowych przepisach dotyczących treści o charakterze terrorystycznym w Internecie będą chronić wolność wypowiedzi