Podziel się:

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Komisji Europejskiej zaprezentowali w Parlamencie Europejskim swój coroczny pakiet “Rozszerzenie”, w którym zawarto indywidualne sprawozdania dotyczące państw Bałkanów Zachodnich i Turcji. Socjaliści i Demokraci od zawsze podkreślają, że rozszerzenie UE to bardzo ważny oraz świadczący o sukcesie projektu europejskiego proces. Ponadto jest on we wspólnym interesie UE oraz państw pragnących do niej przystąpić.  

W nowej kadencji Parlamentu Europejskiego nasza Grupa będzie dalej wpierać wiarygodne plany rozszerzenia dla całego regionu Bałkanów Zachodnich, jednak tempo tego procesu będzie zależało od samych zainteresowanych państw.  

Rzecznik Grupy S&D ds. zagranicznych oraz sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. Albanii, Knut Fleckenstein, powiedział:   

-       Aby uhonorować wielki wysiłek podjęty przez Albanię i Macedonię Północą w celu przeprowadzenia reform, Komisja Europejska już drugi rok z rzędu zaleciła otwarcie negocjacji akcesyjnych z oboma tymi krajami. W pełni popieramy ten krok. Następny krok muszą jednak wykonać głowy państw oraz rządy. Wzywamy Radę Europejską, która ma zebrać się w czerwcu w Brukseli, do dotrzymania danej obietnicy, że rozpocznie bez dalszych opóźnień negocjacje. Wzywamy również Radę do zliberalizowania reżimu wizowego dla Kosowa, które spełniło postawione mu wymogi, oraz aby podjęła ona działania, które będą stanowiły nagrodę dla państw kroczących ścieżką w stronę Europy.    

-       Grupa S&D jest i pozostanie największym orędownikiem europejskiej przyszłości państw Bałkanów Zachodnich. Nie robimy tym krajom przysługi. Wierzymy, że UE również skorzysta, jeśli Bałkany Zachodnie będą stabilne i zasobne. Odnieśliśmy sukcesy w poprzedniej kadencji, co dowodzi tego, że proces dyplomatyczny prowadzi do postępów. Najlepszym tego przykładem jest porozumienie znad Prespy, dzięki któremu zakończył się wieloletni konflikt między Gracją a Macedonią Północną dotyczący nazewnictwa.   

-       Przed nami stoi jednak jeszcze wiele wyzwań. Ważne jest, abyśmy zwracali uwagę na malejącą przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów w regionie oraz słuchali głosów pokojowych demonstrantów. 

-       Musimy wyrażać się jasno: znajdziemy w przyszłości miejsce w UE dla Bałkanów Zachodnich, więc proces rozszerzenia powinien pozostać wysoko na liście priorytetów tego Parlamentu Europejskiego. Obywatele Bałkanów Zachodnich potrzebują wyraźnego sygnału, że Unia Europejska ich wspiera.   

Europosłanka z Grupy S&D oraz sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego ds. Turcji, Kati Piri, dodała: 

-       Sprawozdania Komisji Europejskiej opisują zeszłoroczne wydarzania w Turcji, gdzie nastąpił dalszy regres w dziedzinie rządów prawa i praw człowieka, jak też doszło tam do umocnienia autokratycznych rządów Erdoğana. Decyzja o anulowaniu wyników wyborów na burmistrza Stambułu to najnowszy przykład tych niepokojących zjawisk.   

-       Socjaliści i Demokraci zażądają, aby Komisja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej wysłała misję nadzorującą proces demokratyczny do Stambułu, gdzie 23 czerwca odbędą się ponownie wybory.   

-       Stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie negocjacji akcesyjnych z Turcją jest jasne: nie ma sensu prowadzić dalszych rozmów z rządem tego kraju, jednak UE musi solidaryzować się z obywatelami Turcji.  

-       Pojawiły się poważne zarzuty dotyczące torturowania w więzieniach. Musimy zdwoić więc wysiłki na rzecz ponownego rozpoczęcia przerwanego procesu pokojowego. Ponadto Komisja Europejska powinna wezwać do uwolnienia więźniów politycznych, takich jak Osman Kavala i Selahattin Demirtas.  

-       Mam nadzieję, że w nadchodzących latach Turcja powróci na ścieżkę demokracji.

Zaangażowani europosłowie

PIRI Kati

PIRI Kati

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Holandia

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga

CZERNY-GRIMM Inga

Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Nie może być współpracy UE z białoruskimi władzami represjonującymi swoich obywateli

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Pomimo pandemii Covid-19 rozpoczyna się czwarty „Tydzień Afryki” na rzecz nowego, zrównoważonego i równego partnerstwa UE-Afryka

Komunikat prasowy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem plan inwestycyjny dla Bałkanów Zachodnich, ale ostrzega, że nie ma drogi na skróty do demokracji i rządów prawa