Podziel się:

Grupa S&D przyjęła z zadowoleniem zatwierdzenie na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym rezolucji w sprawie inicjatywy UE na rzecz owadów zapylających, która zwraca uwagę na ważną rolę owadów zapylających w rolnictwie, na zagrożenie, jakie obecny spadek ich liczebności stwarza dla produkcji żywności, oraz na konieczność podjęcia pilnych działań transformacyjnych w celu ochrony i odbudowy populacji owadów zapylających i ich usług. Podkreśliliśmy również znaczenie promowania środków zachęcających do różnorodności biologicznej oraz ochrony różnorodności gatunków owadów zapylających w Europie.

Kluczowe znaczenie ma to, aby Komisja i państwa członkowskie wspierały zieloną infrastrukturę, która odtwarza i przywraca potrzebną owadom zapylającym mozaikę siedlisk i funkcjonalną sieć połączeń na obszarach wiejskich i miejskich.

Koordynatorka Grupy S&D w Komisji Środowiska, Jytte Guteland powiedziała:

- Pszczoły i inne owady zapylające mają fundamentalne znaczenie dla naszych ekosystemów, naszej produkcji żywności, a tym samym dla przyszłości naszego społeczeństwa. Trzy czwarte całej żywności, jaką produkujemy w Europie, zależy od zapylania przez owady. To jest naprawdę bardzo proste - brak pszczół oznaczał będzie brak żywności. Najwyższy czas, aby Europa przeszła na bardziej ekologiczny model rolnictwa i bardziej zrównoważone stosowanie pestycydów, aby lepiej chronić nasze owady zapylające. Dlatego też Grupa S&D domaga się przyjęcia obowiązkowych, ogólnounijnych celów w zakresie redukcji stosowania pestycydów, aby stworzyć nietoksyczne środowisko i położyć kres spadkowi liczebności owadów zapylających.

István Ujhelyi, sprawozdawca pomocniczy Grupy S&D powiedział:

- Jeśli usuniemy pszczoły z Ziemi, za jednym pociągnięciem usuniemy co najmniej sto tysięcy roślin, które tego nie przetrwają.

- Dzikie i udomowione owady zapylające mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego, są kluczowe dla wspierania naszego ekosystemu i ważne dla gospodarki; ich wpływ jest widoczny w dziedzinie produkcji żywności, ponieważ 15 miliardów euro rocznej produkcji rolnej jest bezpośrednio uzależnionych od owadów zapylających. Cztery na pięć dzikich kwiatów i upraw w Unii Europejskiej zależy od owadów zapylających.

- Niestety różnorodność i liczba owadów zapylających spada od 1970 roku.

- Liczebność owadów zapylających maleje głównie z powodu zanieczyszczenia środowiska, zmian klimatu, stosowania pestycydów, rozwoju miast i gospodarki rolnej. Musimy podjąć pilne działania transformacyjne w celu ochrony i odbudowy populacji owadów zapylających w ogóle - udomowionych i dzikich - i ich usług. Musimy skończyć z uzależnieniem od pestycydów, aby chronić nasze dzieci i przyszłość naszej planety.

Zaangażowani europosłowie

GUTELAND Jytte

GUTELAND Jytte

Koordynator
Szwecja
UJHELYI István

UJHELYI István

Członek
Węgry

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Mamy strategię w zakresie danych, która działa dla ludzi - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zanieczyszczenie powietrza powoduje ponad 400 tysięcy zgonów rocznie. Aby położyć temu kres, potrzebujemy nowych norm i przepisów UE

Komunikat prasowy

Polityka spójności jest teraz na właściwej drodze, aby wesprzeć osiągnięcie celów neutralności klimatycznej