Opublikowane:
Podziel się:

Grupa S&D przyjęła z zadowoleniem zatwierdzenie na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym rezolucji w sprawie inicjatywy UE na rzecz owadów zapylających, która zwraca uwagę na ważną rolę owadów zapylających w rolnictwie, na zagrożenie, jakie obecny spadek ich liczebności stwarza dla produkcji żywności, oraz na konieczność podjęcia pilnych działań transformacyjnych w celu ochrony i odbudowy populacji owadów zapylających i ich usług. Podkreśliliśmy również znaczenie promowania środków zachęcających do różnorodności biologicznej oraz ochrony różnorodności gatunków owadów zapylających w Europie.

Kluczowe znaczenie ma to, aby Komisja i państwa członkowskie wspierały zieloną infrastrukturę, która odtwarza i przywraca potrzebną owadom zapylającym mozaikę siedlisk i funkcjonalną sieć połączeń na obszarach wiejskich i miejskich.

Koordynatorka Grupy S&D w Komisji Środowiska, Jytte Guteland powiedziała:

- Pszczoły i inne owady zapylające mają fundamentalne znaczenie dla naszych ekosystemów, naszej produkcji żywności, a tym samym dla przyszłości naszego społeczeństwa. Trzy czwarte całej żywności, jaką produkujemy w Europie, zależy od zapylania przez owady. To jest naprawdę bardzo proste - brak pszczół oznaczał będzie brak żywności. Najwyższy czas, aby Europa przeszła na bardziej ekologiczny model rolnictwa i bardziej zrównoważone stosowanie pestycydów, aby lepiej chronić nasze owady zapylające. Dlatego też Grupa S&D domaga się przyjęcia obowiązkowych, ogólnounijnych celów w zakresie redukcji stosowania pestycydów, aby stworzyć nietoksyczne środowisko i położyć kres spadkowi liczebności owadów zapylających.

István Ujhelyi, sprawozdawca pomocniczy Grupy S&D powiedział:

- Jeśli usuniemy pszczoły z Ziemi, za jednym pociągnięciem usuniemy co najmniej sto tysięcy roślin, które tego nie przetrwają.

- Dzikie i udomowione owady zapylające mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego, są kluczowe dla wspierania naszego ekosystemu i ważne dla gospodarki; ich wpływ jest widoczny w dziedzinie produkcji żywności, ponieważ 15 miliardów euro rocznej produkcji rolnej jest bezpośrednio uzależnionych od owadów zapylających. Cztery na pięć dzikich kwiatów i upraw w Unii Europejskiej zależy od owadów zapylających.

- Niestety różnorodność i liczba owadów zapylających spada od 1970 roku.

- Liczebność owadów zapylających maleje głównie z powodu zanieczyszczenia środowiska, zmian klimatu, stosowania pestycydów, rozwoju miast i gospodarki rolnej. Musimy podjąć pilne działania transformacyjne w celu ochrony i odbudowy populacji owadów zapylających w ogóle - udomowionych i dzikich - i ich usług. Musimy skończyć z uzależnieniem od pestycydów, aby chronić nasze dzieci i przyszłość naszej planety.

Zaangażowani europosłowie

GUTELAND Jytte

Koordynator
Szwecja

UJHELYI István

Członek
Węgry

Kontakt dla prasy

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Europa potrzebuje nowych, lepszych przepisów w zakresie transeuropejskiej infrastruktury energetycznej - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Europejska agenda cyfrowa nie może nikogo pominąć - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Przegląd reguł fiskalnych to doskonała okazja do zmiany kierunku Europy - mówi Grupa S&D, podczas gdy Komisja przedstawia swoje plany