Podziel się:

W świetle wysłuchania publicznego zatytułowanego „Jak zwiększyć wydajność produkcji szczepionek przeciwko COVID-19 i poprawić ich dostawę”, zorganizowanego wspólnie przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) oraz Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) w Parlamencie Europejskim, Grupa Socjalistów i Demokratów domaga się od wszystkich firm farmaceutycznych zwiększenia produkcji szczepionek i stawienia czoła przyszłym wyzwaniom, związanym z nowymi wariantami i szczepami koronawirusa. Obecne braki, zwłaszcza dotyczące firmy AstraZeneca, ale także w pewnym stopniu innych producentów, nie tylko podważają ich zdolność do produkcji leków, ale także sposób, w jaki powinniśmy dostosować strategię UE, zwłaszcza w sytuacji, kiedy firmy te nie wywiązują się z uzgodnionych zobowiązań.

Koordynatorka Grupy S&D w Komisji ENVI, Jytte Guteland, powiedziała:

- Od samego początku kampanii szczepień w Europie słyszeliśmy kiepskie wymówki ze strony firm farmaceutycznych, które próbowały usprawiedliwić nieprzestrzeganie przez siebie uzgodnionych zobowiązań i niespełnianie oczekiwań obywateli UE.

- To nie jest do zaakceptowania. Europa zapłaciła z góry za te szczepionki ze środków publicznych i domagamy się tego, żeby firmy te przestrzegały umów. Każdy dzień zwłoki jest ciosem dla naszego zdrowia i odbudowy gospodarczej.

- W konkretnym przypadku firmy AstraZeneca, niedobór wielkości powyżej 60% uzgodnionych kwot od grudnia 2020 roku do końca pierwszego kwartału 2021 roku jest nieuzasadniony, zwłaszcza jeśli dawki wyprodukowane w UE są eksportowane do Wielkiej Brytanii, podczas gdy niedobory w UE mogą uzupełniać tylko inne globalne zakłady produkcyjne. Słowa i wyjaśnienia muszą teraz zostać przekute w czyny. Wzywamy kierownictwo firmy AstraZeneca do pilnego usunięcia tych haniebnych niedociągnięć.

- Mamy nadzieję, że grupa zadaniowa Komisji, powołana w celu wyeliminowania obecnych „wąskich gardeł” i zwiększenia produkcji, wraz z wzmocnioną współpracą pomiędzy firmami farmaceutycznymi, przyniosą prawdziwą zmianę tej sytuacji. Tylko razem możemy pokonać obecną pandemię.

Koordynator Grupy S&D w Komisji ITRE, Dan Nica, powiedział:

- Obecne dostawy szczepionek są nie do przyjęcia, pomimo unikalnych i historycznych, wspólnych wysiłków ze strony społeczności międzynarodowej. Obywatele, których reprezentujemy, oczekują przejrzystości i odpowiedzialności, dokładnych danych i jasnych informacji na temat skuteczności stosowanych szczepionek. Wzywam wszystkie firmy farmaceutyczne zaangażowane w produkcję szczepionek, aby postępowały uczciwie i wywiązywały się ze swoich zobowiązań.

- Ponadto wzywam je do tego, aby otwarcie zobowiązały się do transferu technologii i przedstawiły szczegółowe plany w tym zakresie, wraz z wyraźnym celem w postaci zwiększenia produkcji i stworzenia lepszego połączenia zdolności produkcyjnych, aby można było przyspieszyć kampanie szczepień na szczeblu UE. W czasach katastrofy humanitarnej, biorąc pod uwagę wysoką stawkę, oczekuję, że firmy te przedłożą długoterminowe interesy naszych europejskich obywateli i szerszego społeczeństwa nad krótkoterminowe zyski ich akcjonariuszy. To wyścig z czasem dla całej ludzkości; chodzi o to, aby powstrzymać wirusa przed dalszymi mutacjami!

Zaangażowani europosłowie

GUTELAND Jytte
GUTELAND Jytte
Koordynator
Szwecja
NICA Dan
NICA Dan
Head of delegation
Koordynator
Rumunia

Kontakt dla prasy

Bernas Jan
BERNAS Jan
Press Officer
Włochy
Chiru Dana
CHIRU Dana
Assistant
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Pod przywództwem Grupy S&D Parlament Europejski wzywa do zniesienia patentów na szczepionki przeciw Covid-19 w celu ratowania ludzkiego życia
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Musimy chronić bioróżnorodność tak jak klimat. Potrzebna jest europejska dyrektywa w sprawie różnorodności biologicznej
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Brak porozumienia w sprawie przyszłej WPR to stracona szansa, ale nasza walka trwa nadal