Podziel się:

W związku z dzisiejszym posiedzeniem ministrów spraw wewnętrznych w ramach wideokonferencji, Grupa S&D w Parlamencie Europejskim apeluje, aby stanowisko Rady w sprawie nowego paktu w sprawie migracji i azylu ponownie skoncentrowało się na solidarności i aby dyskusje były oparte na faktach.

Eurodeputowana Birgit Sippel, rzeczniczka Grupy S&D ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz sprawozdawczyni ds. rozporządzenia w sprawie monitorowania w nowym pakcie, powiedziała:

- Śledzimy dyskusje Rady na temat Nowego Paktu o Migracji i Azylu i sytuacja jest alarmująca. Rada zbytnio koncentruje się na dalszych restrykcyjnych środkach, odwracając się jednocześnie plecami od ludzi znajdujących się w trudnym położeniu, które szukają ochrony. Solidarność polega w równym stopniu na znajdowaniu sposobów wsparcia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, jak i na wspieraniu państw członkowskich. Prawo jednostki do azylu, wraz z wszechstronną oceną, musi pozostać kamieniem węgielnym wszelkiego przyszłego systemu azylowego w UE. Wszelkie wnioski należy rozpatrywać osobno, ponieważ po prostu nie można powiedzieć na pierwszy rzut oka czy wniosek danej osoby powinien zostać uwzględniony, czy też nie. Z tego samego powodu nikt, kto podlega procedurze azylowej, nie powinien nigdy znaleźć się w areszcie wyłącznie ze względu na swoje obywatelstwo lub wyłącznie z tego powodu, że jest wnioskodawcą. Jakiekolwiek dyskusje między ministrami na ten temat nie zyskają poparcia ze strony Socjalistów i Demokratów.

- Rada musi również ponownie rozważyć ważną rolę, jaką powinna odegrać legalna migracja w skutecznej reformie migracji. W Parlamencie Europejskim staramy się przedstawić mocne argumenty za nowymi legalnymi ścieżkami migracji zarobkowej na wszystkich poziomach i pragniemy, aby w przyszłym roku Komisja wystąpiła z wnioskami ustawodawczymi w tej sprawie.

Eurodeputowany Juan Fernando López Aguilar, przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Grupy S&D oraz sprawozdawca ds. instrumentu kryzysowego w nowym pakcie, powiedział:

- Od samego początku opowiadaliśmy się za nowym paktem, zapewniającym wiążącą solidarność i wspólne reakcje, które byłyby zgodne zarówno z prawem UE, jak i z prawem międzynarodowym. Mamy możliwość udzielenia rzeczywistego wsparcia państwom członkowskim położonym na granicach zewnętrznych UE oraz operacjom poszukiwawczo-ratowniczym, jakiego potrzebują, w postaci stałego obowiązkowego mechanizmu relokacji, na którym będzie można polegać. W sytuacjach kryzysowych wspieramy specjalny mechanizm solidarności, który będzie uruchamiany dzięki jasno określonym parametrom i który będzie skutkował udzieleniem znaczącego wsparcia. Aby uniknąć powtórzenia błędów z przeszłości, nowy pakt musi uwzględnić relokację jako podstawowy i najważniejszy akt solidarności, jakiego się podejmują państwa członkowskie.

- W najbliższych miesiącach będą toczyć się nieustanne dyskusje na temat nowego paktu, ale debata ta powinna być w pełni świadoma i oparta na faktach. Musimy w szczególności przeciwdziałać fałszywym narracjom, które przedstawiają migrację jako zagrożenie, aby wywołać strach i wrogość. Nasze przesłanie dla Rady jest takie, że państwa członkowskie muszą ze sobą współpracować, aby sprostać wyzwaniom związanym z migracją, ale nie w drodze rezygnacji z podstawowych zasad i wartości UE.

Zaangażowani europosłowie

SIPPEL Birgit

SIPPEL Birgit

Koordynator
Niemcy
LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

Członek
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o nadzwyczajną pomoc i długoterminowe rozwiązanie kryzysu humanitarnego dotyczącego migrantów w Bośni i Hercegowinie

Komunikat prasowy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem ogłoszenie porozumienia UE-Wielka Brytania

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zmienione przepisy gwarantują, że ludzie zawsze będą mieli głos w Parlamencie