Podziel się:

Po dzisiejszym wysłuchaniu przed Komisją Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego Socjaliści i Demokraci wyrazili zaufanie do osobistych kompetencji i doświadczenia wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji Europejskiej, Valdisa Dombrovskisa.

Rzeczniczka Grupy S&D w Komisji Handlu Międzynarodowego, Kathleen Van Brempt powiedziała:

- Fundamentalne znaczenie ma dla nas to, aby polityka handlowa UE - w pełni zgodna z naszą wewnętrzną polityką w zakresie Zielonego Ładu - sprawiła, aby Europa objęła globalne przywództwo w kwestii zapewnienia przejścia na nowy, sprawiedliwy i zrównoważony model gospodarczy.

- Dlatego też ważne jest, aby nasze umowy handlowe z partnerami międzynarodowymi były wiążące, możliwe do wyegzekwowania i oparte na sankcjach oraz aby zawierały one zawsze rozdziały dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju (TSD). Puste słowa i obietnice muszą zostać zastąpione silnymi i wykonalnymi umowami.

- W przypadku przyszłych umów o wolnym handlu, ale także w przypadku toczących się obecnie negocjacji, nie tylko w kwestii umowy o wolnym handlu z Mercosur, powinien to być wiążący warunek ich ratyfikacji.

- Możliwe do wyegzekwowania i podlegające sankcjom rozdziały dotyczące TSD powinny zawierać silne gwarancje w zakresie praw człowieka, ponieważ ostatnio mieliśmy do czynienia z większą liczbą dowodów na łamanie praw człowieka w łańcuchu dostaw i degradację środowiska.

Wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialny za handel międzynarodowy oraz relacje z obywatelami i instytucjami, Marek Belka powiedział:

- Byliśmy świadkami bardzo ciekawego wysłuchania. Komisarz Dombrovskis udowodnił, że jest przygotowany do tej roli, czego oczekiwaliśmy od tak doświadczonego członka obecnej Komisji Europejskiej.

- Szeroki zakres obowiązków nowego „superkomisarza” pozostaje jednak przedmiotem głębokiego zaniepokojenia. Sytuacja w handlu światowym i ambitny program, który zamierza osiągnąć UE, wymagają od komisarza pełnego zaangażowania i uwagi.

- Przyszły szef unijnego handlu będzie musiał stawić czoła wielu pilnym wyzwaniom pod względem strategicznym, nieustannie negocjować przyszłe umowy handlowe oraz czuwać nad wdrożeniem naszej agendy handlowej.

- Wydaje się to wystarczające zadanie jak dla jednej osoby. Ponadto pan Dombrovskis będzie powołany do udziału w regularnych posiedzeniach Eurogrupy, śledzenia europejskiego semestru i radzenia sobie z różnymi innymi kwestiami gospodarczymi.

- Obawiamy się, że teka dotycząca handlu może paść ofiarą zbyt szerokiej listy obowiązków.

- Grupa S&D będzie uważnie śledzić działania pana Dombrovskisa i oferować mu konstruktywne wsparcie w kwestii zapewnienia wykonalności rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju, wprowadzenia zgodnego z zasadami WTO mechanizmu dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 oraz włączenia agendy w zakresie zrównoważonego rozwoju do europejskiej polityki handlowej.

 

 

Zaangażowani europosłowie

BELKA Marek

BELKA Marek

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Polska
VAN BREMPT Kathleen

VAN BREMPT Kathleen

Head of delegation
Koordynator
Belgia

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Wzajemne uznawanie oznaczeń geograficznych jest obiecującym sygnałem dla współpracy UE-Chiny

Komunikat prasowy

Bernd Lange: Dzisiejsze porozumienie w sprawie towarów podwójnego zastosowania to przełom w kwestii praw człowieka w dziedzinie handlu

Komunikat prasowy

Przegląd polityki handlowej: Lange i Van Brempt wzywają Komisję i ministrów do wzmocnienia celów klimatycznych i praw pracowniczych