Podziel się:

Po dzisiejszym wysłuchaniu przed Komisją Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego Socjaliści i Demokraci wyrazili zaufanie do osobistych kompetencji i doświadczenia wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji Europejskiej, Valdisa Dombrovskisa.

Rzeczniczka Grupy S&D w Komisji Handlu Międzynarodowego, Kathleen Van Brempt powiedziała:

- Fundamentalne znaczenie ma dla nas to, aby polityka handlowa UE - w pełni zgodna z naszą wewnętrzną polityką w zakresie Zielonego Ładu - sprawiła, aby Europa objęła globalne przywództwo w kwestii zapewnienia przejścia na nowy, sprawiedliwy i zrównoważony model gospodarczy.

- Dlatego też ważne jest, aby nasze umowy handlowe z partnerami międzynarodowymi były wiążące, możliwe do wyegzekwowania i oparte na sankcjach oraz aby zawierały one zawsze rozdziały dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju (TSD). Puste słowa i obietnice muszą zostać zastąpione silnymi i wykonalnymi umowami.

- W przypadku przyszłych umów o wolnym handlu, ale także w przypadku toczących się obecnie negocjacji, nie tylko w kwestii umowy o wolnym handlu z Mercosur, powinien to być wiążący warunek ich ratyfikacji.

- Możliwe do wyegzekwowania i podlegające sankcjom rozdziały dotyczące TSD powinny zawierać silne gwarancje w zakresie praw człowieka, ponieważ ostatnio mieliśmy do czynienia z większą liczbą dowodów na łamanie praw człowieka w łańcuchu dostaw i degradację środowiska.

Wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialny za handel międzynarodowy oraz relacje z obywatelami i instytucjami, Marek Belka powiedział:

- Byliśmy świadkami bardzo ciekawego wysłuchania. Komisarz Dombrovskis udowodnił, że jest przygotowany do tej roli, czego oczekiwaliśmy od tak doświadczonego członka obecnej Komisji Europejskiej.

- Szeroki zakres obowiązków nowego „superkomisarza” pozostaje jednak przedmiotem głębokiego zaniepokojenia. Sytuacja w handlu światowym i ambitny program, który zamierza osiągnąć UE, wymagają od komisarza pełnego zaangażowania i uwagi.

- Przyszły szef unijnego handlu będzie musiał stawić czoła wielu pilnym wyzwaniom pod względem strategicznym, nieustannie negocjować przyszłe umowy handlowe oraz czuwać nad wdrożeniem naszej agendy handlowej.

- Wydaje się to wystarczające zadanie jak dla jednej osoby. Ponadto pan Dombrovskis będzie powołany do udziału w regularnych posiedzeniach Eurogrupy, śledzenia europejskiego semestru i radzenia sobie z różnymi innymi kwestiami gospodarczymi.

- Obawiamy się, że teka dotycząca handlu może paść ofiarą zbyt szerokiej listy obowiązków.

- Grupa S&D będzie uważnie śledzić działania pana Dombrovskisa i oferować mu konstruktywne wsparcie w kwestii zapewnienia wykonalności rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju, wprowadzenia zgodnego z zasadami WTO mechanizmu dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 oraz włączenia agendy w zakresie zrównoważonego rozwoju do europejskiej polityki handlowej.

 

 

Zaangażowani europosłowie

BELKA Marek

BELKA Marek

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Polska
VAN BREMPT Kathleen

VAN BREMPT Kathleen

Head of delegation
Koordynator
Belgia

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Bernd Lange: Nowe przepisy w zakresie eksportu produktów podwójnego zastosowania to przełom w zakresie praw człowieka w ramach handlu

Komunikat prasowy

Dzięki Grupie S&D Parlament uzależnia przystąpienie do jakichkolwiek rozmów w sprawie umowy inwestycyjnej między UE a Chinami od zniesienia chińskich sankcji wobec eurodeputowanych

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Dzięki mechanizmowi dostosowywania cen na granicach UE z uwzględnieniem emisji CO2 UE mówi stop dla nieuczciwej i antyklimatycznej zewnętrznej konkurencji