Podziel się:

Po dzisiejszym głosowaniu w Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego (ENVI) w sprawie prawa klimatycznego, Grupa S&D podkreśliła swoją satysfakcję z osiągnięcia ważnego wyniku.

Główna negocjatorka Parlamentu Europejskiego i koordynatorka Grupy S&D w Komisji Ochrony Środowiska, Jytte Guteland, powiedziała:

- Jest to znaczące ulepszenie wniosku Komisji, które dostosowuje europejskie prawo klimatyczne do celu, jakiemu służy. Postępowa większość w dzisiejszym głosowaniu w Komisji Ochrony Środowiska wysyła jasny sygnał do Komisji Europejskiej i Rady UE w świetle zbliżających się negocjacji: oczekujemy, że wszystkie państwa członkowskie osiągną neutralność klimatyczną najpóźniej do 2050 roku. Musimy ponadto zmniejszyć o 60% - a z pewnością nie tylko o dzisiejszy poziom 40% - emisje gazów cieplarnianych do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Ciężko walczyliśmy o mocny cel na 2030 rok i cieszymy się, że udało nam się osiągnąć cel redukcji o 60%, pomimo że dążymy do tego, by było to 65%. Z zadowoleniem przyjmujemy również zdecydowane poparcie dla naszej propozycji dotyczącej nowego celu klimatycznego UE do roku 2040. Jest to jedyna droga do przodu, jeśli UE chce osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2050.

- Jesteśmy również zadowoleni z poparcia uzyskanego w Komisji Ochrony Środowiska w związku z naszą propozycją przyjęcia budżetu dotyczącego gazów cieplarnianych, który określa całkowitą pozostałą ilość emisji gazów cieplarnianych jako ekwiwalent CO2, który może zostać wyemitowany najpóźniej do roku 2050, bez wystawiania na ryzyko zobowiązań Unii przyjętych w ramach porozumienia paryskiego.

- Zdecydowaliśmy się ponadto zawrzeć w dzisiejszym głosowaniu apel do Komisji o powołanie niezależnej Rady ds. Klimatu na poziomie europejskim: Europejskiej Rady ds. Zmian Klimatu (ECCC), która - wraz z utworzonymi ciałami doradczymi ds. klimatu na poziomie państw - wspólnie oceni, czy UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu w postaci neutralności klimatycznej oraz określi możliwości w dziedzinie dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia potencjału w zakresie pochłaniania dwutlenku węgla.

- Dzisiejsze głosowanie stanowi częściowe, ale jednak kluczowe zwycięstwo dla całej Europy. Po głosowaniu, które potwierdzi je na posiedzeniu plenarnym, przyjdzie kolej na Komisję Europejską i Radę UE. Nasza walka o bardziej postępową, zieloną i zrównoważoną Europę trwa nadal.

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D, odpowiedzialna za Europejski Zielony Ład, Miriam Dalli, powiedziała:

- Podchodzimy poważnie do celu w postaci osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050. UE podjęła w tym względzie poważne zobowiązanie, a nasi obywatele oczekują od nas jego realizacji. Wynik osiągnięty przez Grupę S&D w Komisji Ochrony Środowiska ma kluczowe znaczenie, gdyż pomoże nam on opracować przyszłościową strategię i zrównoważoną europejską gospodarkę.

- Uwzględnienie ambitnego i jasno określonego celu w zakresie redukcji emisji do roku 2030 pozwala nam zapewnić Unii konkurencyjność i rozpocząć od dziś planowanie, którego zadaniem jest ochrona pracowników w całej Unii Europejskiej. Prawo to umożliwi wszystkim europejskim przemysłom, sektorom i przedsiębiorstwom zrównoważone przejście na modele neutralności węglowej wraz z odpowiednimi wytycznymi, które zapewnią solidne ramy gospodarcze, środowiskowe i socjalne.

Zaangażowani europosłowie

DALLI Miriam

DALLI Miriam

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Malta
GUTELAND Jytte

GUTELAND Jytte

Koordynator
Szwecja

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Nawet w czasach kryzysu nie ma miejsca na kompromisy, jeśli chodzi o demokrację i praworządność

Komunikat prasowy

W centrum zrównoważonego jednolitego rynku powinni znaleźć się konsumenci i Zielony Ład - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Dzięki Grupie S&D nowa Wspólna Polityka Rolna będzie bardziej ekologiczna i będzie ona miała czerwone serce