Podziel się:

Po dzisiejszym przesłuchaniu przed Komisją Rozwoju (DEVE) Grupa Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim jest w pełni usatysfakcjonowana odpowiedziami, wyjaśnieniami i zobowiązaniami, przedstawionymi przez Juttę Urpilainen i potwierdza swoje zdecydowane poparcie dla objęcia przez nią teki przyszłej komisarz ds. partnerstw międzynarodowych.

Koordynator Grupy S&D w Komisji DEVE, Udo Bullmann powiedział:

 - Jutta Urpilainen nie tylko nadaje się na stanowisko komisarza, ale jesteśmy również przekonani, że pełniąc swoją funkcję znacznie wzmocni realizację celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Podczas przesłuchania Urpilainen potwierdziła swoje wyraźne zobowiązanie do tego, aby nie pozostawić nikogo z boku, w kwestii walki z nierównościami i ubóstwem oraz zapewnienia wszystkim zrównoważonej przyszłości. Jesteśmy zadowoleni z odpowiedzi, przedstawionych podczas przesłuchania przez przyszłą komisarz ds. partnerstw międzynarodowych.

- Przyjmujemy z zadowoleniem fakt, że Urpilainen przyrzekła uważnie rozważyć możliwość przedstawiania rocznych sprawozdań strategicznych dotyczących realizacji celów w zakresie zrównoważonego rozwoju; Parlament Europejski zaledwie kilka miesięcy temu przyjął sprawozdanie w tej sprawie. Niniejsze sprawozdanie stanowi kamień milowy i wzywa Komisję do utorowania drogi do pełnego włączenia celów w zakresie zrównoważonego rozwoju do polityk UE. Przyjmujemy również z zadowoleniem wyraźne odniesienie do Afryki jako najważniejszego strategicznego priorytetu w jej programie, mającym na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn - ubóstwa, bezrobocia, przemocy, ograniczonego poziomu edukacji i przestrzegania podstawowych praw człowieka - które uniemożliwiają afrykańskim krajom pełne wykorzystanie ich potencjału i zmuszają młodych Afrykańczyków do emigracji. Mając to na uwadze, Grupa S&D poprze nominację Jutty Urpilainen na stanowisko przyszłego komisarza UE i nie możemy się doczekać ścisłej z nią współpracy, aby w końcu przejść od słów do czynów, jeśli chodzi o wdrażanie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 Wiceprzewodnicząca Grupy S&D do spraw zagranicznych, Kati Piri powiedziała:

- Cieszymy się, że możemy wyrazić nasze pełne poparcie dla Jutty Urpilainen, która udowodniła, że ​​jest w pełni gotowa do objęcia stanowiska przyszłego komisarza ds. partnerstw międzynarodowych. Bardzo ważna jest dla nas obrona kluczowej i strategicznej roli UE w polityce rozwojowej, której naczelną zasadą powinny pozostać walka z ubóstwem oraz realizacja celów w zakresie zrównoważonego rozwoju (SDG).

- Przyjmujemy również z zadowoleniem fakt, że Urpilainen stara się traktować migrację nie tylko jako kwestię bezpieczeństwa i zarządzania kontrolą granic, ale przede wszystkim z szerszego punktu widzenia w kwestii zaangażowania w walkę z podstawowymi przyczynami poprzez proaktywną politykę zagraniczną i współpracę na rzecz rozwoju z udziałem zarówno instytucji krajowych, jak i społeczeństwa obywatelskiego i organizacji obrony praw człowieka.

Zaangażowani europosłowie

PIRI Kati

PIRI Kati

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Holandia
BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: UE musi nałożyć nowe, poważne sankcje, jeśli Rosja nie zwolni natychmiast Aleksieja Nawalnego

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Komisja UE musi zintensyfikować działania na rzecz globalnej eliminacji Covid-19. To jedyny sposób na pokonanie tej pandemii

Komunikat prasowy

Czas posprzątać po Trumpie