Podziel się:

Krajowe reakcje na pandemię Covid-19 doprowadziły do ​​ogłoszenia szeregu stanów nadzwyczajnych i przyjęcia środków ograniczających w prawie wszystkich krajach UE. Od czasu wybuchu pandemii Parlament Europejski monitoruje wpływ środków, związanych z Covid-19 na demokrację, prawa podstawowe i praworządność. Dziś eurodeputowani z Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych głosują nad rezolucją, w której prezentują swoje największe związane z tym obawy wraz z zaleceniami, które powinny służyć za przewodnik dla państw członkowskich przed podjęciem jakichkolwiek przyszłych środków nadzwyczajnych.

Juan Fernando López Aguilar, przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych i sprawozdawca Grupy S&D, powiedział:

- Państwa członkowskie przyjęły ogromną liczbę różnych środków nadzwyczajnych, w różnym czasie i z różnymi skutkami, jako sposób reagowania na wybuch pandemii Covid-19. Niezależnie od tego, czy chodzi o prawo do opieki zdrowotnej, prawo do prywatności i ochrony danych, prawo do równości wobec prawa, do niedyskryminacji czy wolności wypowiedzi i informacji, jest kilka aspektów naszego codziennego życia, które nie zostały naruszone. Fragmentaryczne podejście rządów krajowych zaowocowało mozaiką reakcji UE, która sprawiła, że znaleźliśmy się w bezprecedensowej sytuacji. Jednak unijne zasady demokracji, praw podstawowych i praworządności to nić, która nas łączy. Dlatego też powiedzieliśmy, że wszystkie środki, przyjmowane w odpowiedzi na pandemię, muszą być proporcjonalne, konieczne i powinny one mieć jedynie tymczasowy charakter. Nasze przesłanie jest takie, że nawet w czasach kryzysu nie ma miejsca na kompromisy, jeśli chodzi o demokrację, prawa podstawowe i praworządność. Musimy stać na straży naszych wspólnych wartości i gwarantować zawsze odpowiednią kontrolę parlamentarną i sądową. W miarę podejmowania przyszłych działań w związku z kolejnymi falami pandemii, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych będzie w dalszym ciągu monitorować sytuację we wszystkich państwach członkowskich.

Katarina Barley, eurodeputowana S&D i członkini Grupy Monitorującej ds. Demokracji, Praworządności i Praw Podstawowych oraz sprawozdawczyni pomocnicza, powiedziała:

- W niektórych krajach UE demokratyczne mechanizmy kontroli i równowagi zostały poważnie osłabione, a duża liczba praw podstawowych została drastycznie ograniczona w wyniku środków podejmowanych przez rządy w imię ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19. Od marca 2020 roku Grupa Monitorująca ds. Demokracji, Praworządności i Praw Podstawowych w Parlamencie Europejskim monitoruje sytuację we wszystkich krajach UE. Reprezentujemy wszystkich obywateli UE i mamy obowiązek dopilnować, aby wszelkie nadzwyczajne uprawnienia i ograniczenia nie wykraczały poza to, co jest wymagane do powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa. Jesteśmy świadkami tego, że środki mające na celu ograniczenie wolności słowa i kontroli parlamentarnej oraz inne odbiegają daleko od tego, czego oczekuje się od wolnych i uczciwych wyborów. Dzisiejsze sprawozdanie stanowi kolejne przypomnienie, że niezależnie od nadzwyczajnych okoliczności, zawsze istnieją prawnie wiążące międzynarodowe standardy zapewniające poszanowanie demokracji, praw podstawowych i praworządności.

Zaangażowani europosłowie

BARLEY Katarina

BARLEY Katarina

Członek
Niemcy
LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

Członek
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Strategia farmaceutyczna dla Europy, zaproponowana przez Komisję, to kolejny krok do zapewnienia dostępu do bezpiecznych, skutecznych i przystępnych cenowo leków

Komunikat prasowy

Ci, którzy nie oszukują, nie mają się czego obawiać! Grupa S&D toruje drogę do wprowadzenia zakazu wad ukrytych, które skracają długość życia produktów

Komunikat prasowy

Grupa S&D dąży do przyjęcia strategii przemysłowej, która wesprze Zielony Ład i transformację cyfrową