Podziel się:

Grupa S&D wyraziła dziś swoje zdecydowane poparcie dla nowych wniosków Komisji Europejskiej dotyczących wzmocnienia ram bezpieczeństwa zdrowotnego UE oraz zwiększenia gotowości i reagowania kryzysowego kluczowych agencji UE. Niemniej jednak uznaje ona również, że nadal potrzebne są dalsze działania.

Grupa S&D z zadowoleniem przyjmuje w szczególności fakt, że Komisja Europejska pozytywnie odpowiedziała na nasz apel o lepszą koordynację w odpowiedzi na nowe możliwe kryzysy zdrowotne; o głębsze monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w Europie; o wzmocnione badania; oraz o szybkie złagodzenie niedoborów lekarstw i zaopatrzenia medycznego w szczególności w ramach wspólnych zamówień na poziomie europejskim, jak można przeczytać w naszym stanowisku.

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D, odpowiedzialna za ochronę zdrowia, Heléne Fritzon, powiedziała:

- Wnioski przedstawione dziś przez Komisję Europejską są zgodne z tym, o co apeluje Grupa S&D; stanowią one krok naprzód w kierunku kształtowania prawdziwej Europejskiej Unii Zdrowia. Przyjmujemy z zadowoleniem pomysł zwiększenia zdolności i roli kluczowych agencji UE w dziedzinie zdrowia, aby stawić czoła obecnej pandemii Covid-19 i ewentualnym przyszłym pandemiom. Europejska Agencja Leków (EMA) i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) odgrywają w tym względzie istotną rolę; przyjmujemy również z zadowoleniem propozycję ustanowienia nowego organu ds. gotowości i reagowania na sytuacje kryzysowe w UE.

Koordynatorka Grupy S&D w Komisji Ochrony Środowiska, Jytte Guteland, powiedziała:

- Cieszymy się, że sprawy idą naprzód; są to oczekiwane środki służące wzmocnieniu wysiłków Europy na rzecz ochrony zdrowia naszych obywateli. Uznajemy jednak potrzebę kontynuowania tej ważnej pracy, ponieważ w wielu obszarach potrzebne są dalsze działania.

- Pandemia Covid-19 jest tragedią dla wszystkich krajów UE; będziemy nadal nieustannie pracować nad wzmocnieniem Unii i unijnych zdolności w zakresie zdrowia, aby zapobiegać przyszłym kryzysom i wspólnie reagować w bardziej skuteczny i solidarny sposób.

Powiązane dokumenty

S&D Group's Position Paper on a European Health Union. Increasing EU competence in health - coping with Covid-19 and looking to the future

Zaangażowani europosłowie

FRITZON Heléne

FRITZON Heléne

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Szwecja
GUTELAND Jytte

GUTELAND Jytte

Koordynator
Szwecja

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Komisja UE musi zintensyfikować działania na rzecz globalnej eliminacji Covid-19. To jedyny sposób na pokonanie tej pandemii

Komunikat prasowy

Grupa S&D mówi NIE dla egoistycznego, narodowego podejścia do szczepień. Jedynym wyjściem jest podejście unijne

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o bezpieczne szczepionki przeciwko Covid-19, szybko dostępne dla wszystkich, którzy ich potrzebują, a nie tylko dla tych, których na nie stać