Podziel się:

Socjaliści i Demokraci przewodzą staraniom o odrzucenie tzw. szybkiej poprawki dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID); dziś głosowali przeciwko jej przyjęciu w Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego. Deklarowanym celem Komisji Europejskiej była zmiana systemu MiFID w celu złagodzenia skutków kryzysu, związanego z pandemią Covid-19, aby zachęcić do inwestycji w realną gospodarkę oraz uwolnić środki zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla inwestorów. Jednak wnioski Komisji, przedstawione bez odpowiednich konsultacji i oceny skutków, poszły za daleko w kwestii usunięcia niektórych wymogów dotyczących przejrzystości i limitów pozycji na rynku instrumentów pochodnych. Porozumienie osiągnięte przez negocjatora z Grupy EPL i prezydencję niemiecką w grudniu ub. roku nie poprawiło wniosków Komisji w punktach uznanych przez Grupę S&D za kluczowe dla osiągnięcia celu, jakim jest rzeczywiste wspieranie MŚP zamiast deregulacji dla zaspokojenia szczególnych interesów przemysłu usług finansowych.

Eurodeputowany Eero Heinäluoma, negocjator Grupy S&D w sprawie szybkiej poprawki dyrektywy MiFID, powiedział:

- Socjaliści i Demokraci odrzucają szybką poprawkę dyrektywy MiFID w obecnej formie, ponieważ nie wspiera ona MŚP, cierpiących z powodu braku możliwości zaciągania kredytów. MŚP stanowią kręgosłup naszej gospodarki i mają zasadnicze znaczenie dla odbudowy gospodarczej, dlatego też musimy pilnie zachęcać do inwestowania w realną gospodarkę. Kompromis wynegocjowany przez EPL miał rzekomo na celu wspieranie MŚP, ale tak naprawdę działa on na korzyść wolnego rynku. Żadne stowarzyszenie inwestorów, żadna organizacja pozarządowa ani „think tank” nie zabrały głosu w celu poparcia tych proponowanych środków. Najwyraźniej zwolennicy tej szybkiej poprawki dyrektywy MiFID próbują wykorzystać kryzys związany z pandemią Covid-19 jako przykrywkę do złagodzenia surowych regulacji rynku finansowego, wprowadzonych po ostatnim kryzysie finansowym.

- Aby pozyskać kapitał, którego MŚP tak bardzo potrzebują oraz przekonać inwestorów do zapewnienia większej płynności na rynkach, kluczowe znaczenie ma przejrzystość w kwestii zasad zarządzania produktami i rzeczywistych kosztów związanych z produktami inwestycyjnymi. Ta szybka poprawka pod wieloma względami podważa te cele. Po pierwsze, udzielając znaczących zwolnień, niniejsza szybka poprawka dyrektywy MiFID podważyłaby same przepisy chroniące inwestorów przed wszelkiego rodzaju przypadkami nieuczciwej sprzedaży. Tego rodzaju kroku nie można usprawiedliwić zwłaszcza w dobie kryzysu. Po drugie, ponowne powiązanie badań inwestycyjnych dla MŚP doprowadziłoby do zmniejszenia przejrzystości i zrozumienia przez inwestorów kosztów badań, a tym samym do cofnięcia osiągnięć dyrektywy MiFID 2, która przyczyniła się do obniżenia kosztów dla inwestorów detalicznych poprzez umożliwienie bardziej przejrzystego sprawozdawania kosztów i rozwiązywania konfliktów interesów. Po trzecie, wobec braku solidnej oceny skutków, trudno nam dostrzec konieczność i wartość dodaną zniesienia przepisów dotyczących limitów pozycji w kontraktach pochodnych.

- Wzywamy Komisję do przedstawienia ambitnej i wyważonej reformy przepisów dyrektywy MiFID do połowy 2021 roku, po przeprowadzeniu szerokich konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i w oparciu o poważną ocenę skutków, która ochroni inwestorów i zapewni pomoc MŚP.

Eurodeputowany Jonás Fernández, rzecznik Grupy S&D do spraw gospodarczych i monetarnych, powiedział:

- Wielu Europejczyków cierpi z powodu najgorszego kryzysu zdrowotnego i gospodarczego w ich życiu, ponieważ następstwa pandemii Covid-19 mocno uderzają w gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. Od początku kryzysu jako Socjaliści i Demokraci podejmujemy zdecydowane działania, aby wspierać pracowników i MŚP, które mają trudności z pozyskaniem kapitału. Przewodziliśmy działaniom na rzecz przyjęcia unijnego Funduszu Odbudowy i przyjmujemy z zadowoleniem ogólnoeuropejski fundusz gwarancyjny EBI o wartości 25 miliardów euro, który ma wesprzeć MŚP.

- Aby walczyć z ekonomicznymi konsekwencjami pandemii, musimy wprowadzić środki polepszające dostęp MŚP do inwestycji, chroniące inwestorów oraz gwarantujące pełną przejrzystość cen. Niniejszy wniosek w sprawie dyrektywy MiFID nie spełnia oczekiwań we wszystkich trzech obszarach. Grupa S&D nie zamierza poprzeć programu deregulacji, udającego środki kryzysowe, które mają pomóc w walce ze skutkami pandemii Covid-19.

Zaangażowani europosłowie

FERNÁNDEZ Jonás

FERNÁNDEZ Jonás

Koordynator
Hiszpania
HEINÄLUOMA Eero

HEINÄLUOMA Eero

Skarbnik
Finlandia

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

pCBCR: Grupa S&D jest gotowa do rozpoczęcia jutro negocjacji w sprawie kluczowego narzędzia w kwestii przejrzystości podatkowej

Komunikat prasowy

Dyrektywa MiFID: Grupa S&D odrzuca nacisk konserwatystów na deregulację, udającą środek kryzysowy w następstwie pandemii Covid-19

Komunikat prasowy

Europejski Instrument na rzecz Odbudowy został zatwierdzony przez Parlament. Teraz nadszedł czas, aby państwa członkowskie przyspieszyły prace nad planami krajowymi