Opublikowane:
Podziel się:

Zmiana klimatu, brexit oraz negocjacje w sprawie porozumienia zastępującego umowę z Kotonu znalazły się na liście tematów omawianych na karaibskim spotkaniu Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP–UE, które odbyło się w Paramaribo.


Członkowie Grupy S&D zobowiązali się zwiększyć współpracę w dziedzinie zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, aby pilnie zaradzić problemowi zmiany klimatu, który boleśnie daje się odczuć w regionie Karaibów. Następnie odbyła się szeroko zakrojona dyskusja na temat relacji UE–Karaiby w zmieniającym się z powodu brexitu, zastąpienia umowy z Kotonu oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa w regionie krajobrazie politycznym.


Europosłanka Grupy S&D, Marlene Mizzi, powiedziała:


- Kraje karaibskie niosą na barkach jedne z najcięższych konsekwencji zmian klimatu – naszą powinnością jest więc podjęcie pilnych działań, aby zwalczać przyczyny i skutki tego zjawiska. Inwestycje w projekty z udziałem zielonej energii to niezbędny czynnik dla ekologicznego rozwoju gospodarczego, pozwalający na pozyskiwanie pewnej i ekologicznie czystej energii. Zrównoważona energia może również pobudzać ogólny wzrost gospodarzy oraz pomagać tworzyć nowe miejsca pracy.


- Region Morza Karaibskiego znajduje się w doskonałym miejscu, aby dalej rozwijać projekty z udziałem energii słonecznej, wiatrowej i wodnej. Parlamentarzyści Europejscy i karaibscy zobowiązali się w tym tygodniu zintensyfikować inwestycje oraz podzielić się najlepszymi praktykami. Chcemy, aby te obietnice przerodziły się w postępowe i, przede wszystkim, efektywne działania.


Europoseł z Grupy S&D, David Martin, dodał:


- Partnerstwo UE–Karaiby jest rewitalizowane, ponieważ negocjujemy, jak będą wyglądać jego ramy po roku 2020. W tym tygodniu podkreśliliśmy ponownie wspólne zaangażowanie w podtrzymanie silnych instytucji i dialogu między politykami w Unii Europejskiej i w krajach Karaibów.  


- Nasze odnowione partnerstwo jest szczególnie ważne, ponieważ parlamentarzyści karaibscy wyrazili swój rosnący niepokój związany z niepewnością i negatywnymi skutkami brexitu, zwłaszcza w dziedzinie handlu. Podczas gdy politycy karaibscy analizują warunki przyszłych relacji handlowych z Wielką Brytanią, członkowie Grupy S&D podkreślili swoje zaangażowanie w to, aby zapewnić, że stosunki na linii UE–Karaiby, w tym umowa o partnerstwie gospodarczym, bedą dynamiczne i korzystne dla obu stron.

Kontakt dla prasy

BERNAS Jan
Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Komisja musi się wreszcie obudzić! Powinniśmy regulować substancje zaburzającego funkcjonowanie układu hormonalnego, aby chronić zdrowie obywateli UE, oznajmia Grupa S&D

Komunikat prasowy

Program LIFE jest istotny w transformacji w stronę zrównoważonej gospodarki, zarówno dla ludzi, jak i społeczeństwa, oznajmia Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D z zadowoleniem przyjęła pojawienie się Grety Thunberg w Komisji ENVI Parlamentu Europejskiego