Opublikowane:
Podziel się:

Zmiana klimatu, brexit oraz negocjacje w sprawie porozumienia zastępującego umowę z Kotonu znalazły się na liście tematów omawianych na karaibskim spotkaniu Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP–UE, które odbyło się w Paramaribo.


Członkowie Grupy S&D zobowiązali się zwiększyć współpracę w dziedzinie zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, aby pilnie zaradzić problemowi zmiany klimatu, który boleśnie daje się odczuć w regionie Karaibów. Następnie odbyła się szeroko zakrojona dyskusja na temat relacji UE–Karaiby w zmieniającym się z powodu brexitu, zastąpienia umowy z Kotonu oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa w regionie krajobrazie politycznym.


Europosłanka Grupy S&D, Marlene Mizzi, powiedziała:


- Kraje karaibskie niosą na barkach jedne z najcięższych konsekwencji zmian klimatu – naszą powinnością jest więc podjęcie pilnych działań, aby zwalczać przyczyny i skutki tego zjawiska. Inwestycje w projekty z udziałem zielonej energii to niezbędny czynnik dla ekologicznego rozwoju gospodarczego, pozwalający na pozyskiwanie pewnej i ekologicznie czystej energii. Zrównoważona energia może również pobudzać ogólny wzrost gospodarzy oraz pomagać tworzyć nowe miejsca pracy.


- Region Morza Karaibskiego znajduje się w doskonałym miejscu, aby dalej rozwijać projekty z udziałem energii słonecznej, wiatrowej i wodnej. Parlamentarzyści Europejscy i karaibscy zobowiązali się w tym tygodniu zintensyfikować inwestycje oraz podzielić się najlepszymi praktykami. Chcemy, aby te obietnice przerodziły się w postępowe i, przede wszystkim, efektywne działania.


Europoseł z Grupy S&D, David Martin, dodał:


- Partnerstwo UE–Karaiby jest rewitalizowane, ponieważ negocjujemy, jak będą wyglądać jego ramy po roku 2020. W tym tygodniu podkreśliliśmy ponownie wspólne zaangażowanie w podtrzymanie silnych instytucji i dialogu między politykami w Unii Europejskiej i w krajach Karaibów.  


- Nasze odnowione partnerstwo jest szczególnie ważne, ponieważ parlamentarzyści karaibscy wyrazili swój rosnący niepokój związany z niepewnością i negatywnymi skutkami brexitu, zwłaszcza w dziedzinie handlu. Podczas gdy politycy karaibscy analizują warunki przyszłych relacji handlowych z Wielką Brytanią, członkowie Grupy S&D podkreślili swoje zaangażowanie w to, aby zapewnić, że stosunki na linii UE–Karaiby, w tym umowa o partnerstwie gospodarczym, bedą dynamiczne i korzystne dla obu stron.

Kontakt dla prasy

BERNAS Jan
Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Solidny budżet jest niezbędny do sprawiedliwej transformacji na UE zrównoważoną pod względem środowiskowym i społecznym - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Timmermans jest właściwą osobą, która zapewni, że UE spełni oczekiwania obywateli w kwestii Nowego Zielonego Ładu

Komunikat prasowy

Jeśli ktoś jest w stanie zapewnić postępowe, zrównoważone podejście do spójności i reform, to jest to Elisa Ferreira - mówi Grupa S&D