Podziel się:

Po przyjęciu dziś przez Komisję Europejskiego Planu walki z rakiem Grupa Socjalistów i Demokratów wyraziła swoje poparcie dla tego pierwszego, pozytywnego kroku, wzywając do wzmocnionej koordynacji i wspólnych badań naukowych z udziałem państw członkowskich, aby zapewnić wszystkim obywatelom UE możliwość skutecznego i wysokiej jakości leczenia oraz opieki medycznej.

Koordynatorka Grupy S&D w Komisji Specjalnej ds. Walki z Rakiem, eurodeputowana Alessandra Moretti, powiedziała:

- Jako postępowcy byliśmy w awangardzie wśród wzywających do utworzenia Europejskiej Unii Zdrowia. Jako postępowcy z radością obserwujemy, że Komisja Europejska dąży do tego, aby Plan walki z rakiem stał się jednym z najważniejszych narzędzi walki z jedną z głównych przyczyn zgonów w Unii Europejskiej, z zastosowaniem nowego, skoordynowanego i skuteczniejszego podejścia.

- Pandemia Covid-19 odciągnęła uwagę od kompleksowej walki z rakiem. Dlatego też przyjmujemy z zadowoleniem wniosek w sprawie planu dotyczącego mapowania nierówności, utworzenia unijnej sieci krajowych kompleksowych ośrodków onkologicznych oraz programu badań przesiewowych w kierunku raka. Są to bardzo ważne inicjatywy, mające na celu zapewnienie przeglądu istniejących obecnie nierówności oraz zwiększenie dostępu do leczenia i opieki medycznej dla każdego pacjenta w UE. W przyszłości musimy być jeszcze bardziej ambitni, aby w szczególności w pełni wdrożyć dyrektywę w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej, a także aby przyjąć minimalne standardy w zakresie jakości opieki zdrowotnej w celu zapewnienia pacjentom równych praw w każdym państwie członkowskim.

- Musimy jednak być jeszcze bardziej ambitni. Grupa S&D zobowiąże się, w ramach prac Komisji Specjalnej ds. Walki z Rakiem, do zapewnienia obywatelom Europy równego dostępu do badań przesiewowych, planów profilaktyki, wczesnej diagnozy i wysokiej jakości leczenia oraz wzmocnionej koordynacji między instytucjami UE i państwami członkowskimi w tych dziedzinach. Konieczne będzie dalsze wzmocnienie związku między ochroną zdrowia a badaniami naukowymi w celu zapewnienia skuteczniejszych i wysokiej jakości metod leczenia, również za pośrednictwem programu „Horyzont Europa” i planowanego centrum wiedzy na temat raka. Nasze wspólne wysiłki muszą prowadzić do równego dostępu do wysokiej jakości opieki, leczenia i profilaktyki raka, zarówno w państwach członkowskich, jak i ponad ich granicami.

Koordynatorka Grupy S&D w Komisji Ochrony Środowiska, eurodeputowana Jytte Guteland, powiedziała:

- Europejski plan walki z rakiem, strategia farmaceutyczna i ogólny pakiet dotyczący Unii Zdrowia, to ważne kroki w kierunku budowy silnej i sprzyjającej integracji Europejskiej Unii Zdrowia. Aby dostarczyć odpowiednich rozwiązań, musimy spojrzeć na związane z tym problemy w całościowy sposób.

- Nawet 40% wszystkich przypadków zachorowania na raka można zapobiec; stąd też niezwykle ważne jest to, abyśmy zajęli się przyczynami. Dlatego też przyjmujemy z zadowoleniem wymienione w planie działania związane z czynnikami ryzyka związanymi ze stylem życia, takimi jak tytoń, niezdrowa żywność i alkohol. Potrzebne są konkretne działania, aby zapewnić lepszą profilaktykę w odniesieniu do czynników związanych ze stylem życia. Cieszymy się, że wniosek Komisji zawiera obowiązkowe etykietowanie wraz z wykazem składników i kaloryczności napojów alkoholowych. Konsumenci mają prawo to wiedzieć!

- Musimy ponadto przyjrzeć się czynnikom środowiskowym, takim jak narażenie na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych, a w szczególności substancji zaburzających gospodarkę hormonalną; powinniśmy także zapewnić, aby podejmowane przez nas działania były zgodne z Europejskim Zielonym Ładem.

World Cancer Day video with Alessandra Moretti

 

Zaangażowani europosłowie

GUTELAND Jytte

GUTELAND Jytte

Koordynator
Szwecja
MORETTI Alessandra

MORETTI Alessandra

Koordynator
Włochy

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zanieczyszczenie powietrza powoduje ponad 400 tysięcy zgonów rocznie. Aby położyć temu kres, potrzebujemy nowych norm i przepisów UE

Komunikat prasowy

Polityka spójności jest teraz na właściwej drodze, aby wesprzeć osiągnięcie celów neutralności klimatycznej

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Mówimy stop sezonowym zmianom czasu! Państwa członkowskie muszą przestrzegać woli obywateli UE