Podziel się:

Przed ogłoszeniem przez Komisję Europejską inicjatywy na rzecz fali renowacji, w tym tygodniu eurodeputowani głosowali podczas sesji plenarnej nad sprawozdaniem, które ma zapewnić, by koszty renowacji budynków w całej UE nie generowały niemożliwych do poniesienia kosztów dla właścicieli i najemców. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na energooszczędne budynki, Grupa S&D dopilnowała, aby do ostatecznego tekstu wprowadzone zostały wnioski mające na celu wydostanie milionów obywateli z ubóstwa energetycznego. Energooszczędne budynki są istotnym elementem walki ze zmianami klimatycznymi, w której to walce Grupa S&D zawsze przodowała.

Eurodeputowana Miapetra Kumpula-Natri, negocjatorka Grupy S&D ds. efektywności budynków, powiedziała:

- W Unii Europejskiej budynki odpowiadają za 40% zużycia energii i 36% emisji CO2. Renowacje mogą stanowić kluczowy element ekologicznej odbudowy UE. Wspieranie renowacji to prawdziwa korzyść dla wszystkich; dzięki nim będziemy mogli ograniczyć emisje, stworzyć nowe miejsca pracy i poprawić jakość życia. Cały sektor budowlany w UE ma duży potencjał w zakresie pobudzania zrównoważonego rozwoju. Drewno i inne zrównoważone materiały oraz gospodarka o obiegu zamkniętym muszą znajdować się w centrum tej branży w całym łańcuchu wartości, od produktów budowlanych po budynki i odpady.

- Celem Grupy S&D jest zapewnienie, by inicjatywa Komisji Europejskiej na rzecz fali renowacji zajęła się problemem ubóstwa energetycznego i wspierała efektywne pod względem kosztów renowacje, które zapewnią przystępne cenowo i dobre warunki lokalowe.

Eurodeputowany Dan Nica, rzecznik Grupy S&D ds. badań naukowych i energii, powiedział:

- Niniejsze sprawozdanie z własnej inicjatywy przegłosowano w tym tygodniu na posiedzeniu plenarnym; mocno podkreśliliśmy w nim znaczenie zasady przystępności cenowej. Dlatego też nowe renowacje mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, nie powinny prowadzić do niemożliwych do poniesienia kosztów dla właścicieli i muszą być wyceniane w rozsądnych cenach. Oprócz celu w postaci neutralności klimatycznej, renowacje powinny zawsze prowadzić do zdrowych budynków, biorąc pod uwagę jakość powietrza w pomieszczeniach, domy wolne od pleśni, ogólną efektywność energetyczną i komfort mieszkańców.

- Sektor budownictwa jest niezwykle ważny dla gospodarki UE; według oceny Komisji odpowiada on za około 9% PKB UE. Renowacja istniejących zasobów budowlanych w UE, obejmująca ok. 210 milionów budynków, mogłaby stworzyć nie mniej niż 2 miliony miejsc pracy w sektorze budowlanym. Głównym wyzwaniem jest renowacja istniejących budynków, która może pomóc milionom ludzi wyjść z ubóstwa energetycznego ze względu na jej wpływ na rachunki za energię, a jednocześnie stworzyć miliony nowych miejsc pracy. Bardzo ważne jest również zapewnienie odpowiednich instrumentów finansowych i zachęt dla ludzi do przeprowadzania renowacji. Ostatecznym celem jest zapewnienie wszystkim wygodnych, przystępnych cenowo i energooszczędnych mieszkań.

Zaangażowani europosłowie

NICA Dan

NICA Dan

Head of delegation
Koordynator
Rumunia
KUMPULA-NATRI Miapetra

KUMPULA-NATRI Miapetra

Head of delegation
Członek
Finlandia

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Mamy strategię w zakresie danych, która działa dla ludzi - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zanieczyszczenie powietrza powoduje ponad 400 tysięcy zgonów rocznie. Aby położyć temu kres, potrzebujemy nowych norm i przepisów UE

Komunikat prasowy

Polityka spójności jest teraz na właściwej drodze, aby wesprzeć osiągnięcie celów neutralności klimatycznej