Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim przyjmują z zadowoleniem wysiłki Komisji zmierzające do koordynacji znoszenia krajowych ograniczeń podróży związanych z pandemią Covid-19 poprzez wprowadzenie cyfrowych zielonych certyfikatów jako dowodu szczepienia, po niedawnym negatywnym teście lub wyzdrowieniu z Covid-19. Analizując wnioski legislacyjne w tej sprawie, eurodeputowani S&D będą starali się zagwarantować, by zdrowie publiczne nie było zagrożone, ale także, aby dane osobowe i swoboda przemieszczania się po Europie, również w związku ze zbliżającym się letnim sezonem turystycznym, były w równym stopniu chronione i zagwarantowane.

Eurodeputowana Birgit Sippel, rzeczniczka Grupy S&D ds. sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i wolności obywatelskich, powiedziała:

- Unijna koordynacja krajowych restrykcji, dotyczących podróży w związku z pandemią Covid-19 jest z zasady mile widziana, zwłaszcza po mozaice środków, z którymi mieliśmy do czynienia przez ostatni rok. Jednak teraz dopiero okaże się, czy przedstawione dziś cyfrowe zielone certyfikaty stanowią kamień milowy, na jaki liczyliśmy. Ze względu na wpływ na prawa podstawowe i strefę Schengen, która stanowi jedno z największych osiągnięć UE, musimy w dalszym ciągu dokładnie przeanalizować te wnioski. Certyfikaty nie mogą wprowadzać tylnymi drzwiami kontroli na granicach wewnętrznych, narzucając warunki przekraczania granic w strefie Schengen. Nie możemy nikogo dyskryminować, jeśli chodzi o swobodę przemieszczania się. Konieczna jest ścisła kontrola w zakresie ochrony danych osobowych, takich jak status szczepień danej osoby lub informacje o wcześniejszych zakażeniach Covid-19. Komisja chce, aby dane te były przechowywane w certyfikatach, tak aby organy krajowe miały do nich wspólny dostęp, ale potrzebujemy jasnych przepisów dotyczących powodów gromadzenia danych, sposobu ich wykorzystywania oraz osób, które mogą mieć do nich dostęp. Na koniec chcielibyśmy, aby w rozporządzeniu zawarto klauzulę wygaśnięcia, która zagwarantuje, że certyfikaty te będą ważne tylko przez określony czas.

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D, odpowiedzialna za zdrowie, eurodeputowana Heléne Fritzon, powiedziała:

- Niniejszy wniosek może poprawić koordynację pomiędzy państwami członkowskimi, ułatwiając obywatelom przedstawianie statusu szczepień, testów i wyzdrowienia w celach medycznych. Należy unikać ryzyka powtórzenia się mozaiki różnych i nieskoordynowanych inicjatyw państw członkowskich z ubiegłego lata, które doprowadziły do ​​fragmentacji rynku wewnętrznego. To powiedziawszy, potrzebujemy bardziej rzetelnych badań i danych liczbowych wykazujących długotrwały okres odporności zapewniany przez szczepienia lub wyzdrowienie, aby zapewnić wiarygodność przyszłego certyfikatu. Ogólnie rzecz biorąc, wspólny certyfikat nie powinien tworzyć systemu, który zwiększy podziały społeczne, jakie podczas pandemii uległy pogorszeniu w wielu aspektach, zwłaszcza w odniesieniu do dostępu do usług publicznych i swobody przemieszczania się.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Transportu i rzecznik Grupy S&D ds. turystyki, eurodeputowany István Ujhelyi, powiedział:

- Dwadzieścia pięć milionów pracowników przemysłu turystycznego w UE czeka na powrót do normalności i ponownego zarabiania na życie. Wszelkie usługi związane z transportem i turystyką bardzo ucierpiały i nie mogą się już zbyt długo wytrzymać tej sytuacji. Wznowienie wszelkich działań i stopniowy powrót do podróżowania w celach turystycznych z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa, to jedyny sposób na uratowanie sektora, który co roku produkuje miliardy euro i gwarantuje miliony miejsc pracy w całej Europie. Dlatego też potrzebujemy szybkiego wprowadzenia szczepionek, dostatecznej liczby szczepień i skoordynowanych przepisów, aby zapewnić prawdziwy swobodny przepływ osób. Żaden europejski obywatel nie powinien znaleźć się w niekorzystnej sytuacji, ani być dyskryminowany z powodu indywidualnych decyzji podejmowanych przez rządy krajowe. Będziemy pracować nad tym, aby właściwą odpowiedzią stały się europejski cyfrowy zielony certyfikat i Europejska Unia Turystyki.

Zaangażowani europosłowie

FRITZON Heléne
FRITZON Heléne
Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Szwecja
SIPPEL Birgit
SIPPEL Birgit
Koordynator
Niemcy
UJHELYI István
UJHELYI István
Członek
Węgry

Kontakt dla prasy

Bernas Jan
BERNAS Jan
Press Officer
Włochy
Macphee Ewan
MACPHEE Ewan
Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D chce wypełnić lukę między regionami Europy dzięki zrównoważonej i inteligentnej mobilności
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Europejski system transportu kolejowego, w którym przestrzegane będą prawa pasażerów, wreszcie z ludzką twarzą
Komunikat prasowy
Zabezpieczenia w nowych przepisach dotyczących treści o charakterze terrorystycznym w Internecie będą chronić wolność wypowiedzi